anaphriko-karotsi-prosvash

ΕΣαμεΑ : Κανένας μαθητής με αναπηρία εκτός σχολείου στις 11 Σεπτέμβρη!

1 Αυγούστου 201205:00

anaphriko-karotsi-prosvashΤο ζήτημα της μετακίνησης των μαθητών με αναπηρία από και προς τα σχολεία τους ανακινεί για ακόμη μία φορά η ΕΣΑμεΑ, μιας και είναι ορατός ο κίνδυνος με την έναρξη του νέου σχολικού έτους να μείνει εκτός εκπαιδευτικού συστήματος ο μεγαλύτερος αριθμός των μαθητών με αναπηρία σε ολόκληρη την επικράτεια και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης!


“Στο πλαίσιο της θεσμικής υποχρεωτικότητας της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, απαιτείται η οργάνωση ενός σύγχρονου συστήματος μετακίνησης των μαθητών με αναπηρία προς και από τα σχολεία τους. Για τη δημιουργία αυτού του συστήματος απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των Δήμων, στους οποίους από τον Ιανουάριο του 2012 περιήλθε αυτή η αρμοδιότητα.

– Κανένας μαθητής με αναπηρία στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 να μην βρίσκεται εκτός σχολείου!

– Η σχολική χρονιά να ξεκινήσει την ίδια ημέρα για όλους τους μαθητές, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς!” αναφέρει σχετικά η ΕΣαμεΑ.

Στην επιστολή αναφέρονται οι καθυστερήσεις σε διαγωνισμούς κλπ σε όλη την Επικράτεια.

Αναλυτικά η επιστολή:

ΘΕΜΑ: «Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά να διευθετηθεί άμεσα το ζήτημα της μετακίνησης των μαθητών με αναπηρία για το σχολικό έτος 2012-2013 με τη ψήφιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης»

Αξιότιμοι  κ.κ. Υπουργοί,

Σε συνέχεια των υπ’ αριθ. πρωτ. 751/13.07.2012 και 788/30.07.2012 εγγράφων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.), τα οποία προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτονται στο παρόν, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα και επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, με την παρούσα επιστολής επιθυμεί και αυτή με τη σειρά της να σας επιστήσει την προσοχή σε ένα ζήτημα εξαιρετικής σημασίας για τους μαθητές με αναπηρία ολόκληρης της χώρας και τις οικογένειές τους.

Ύστερα από την ενημέρωση που σας παρείχε και η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. με την υπ’ αριθ. πρωτ. 751/13.07.2012 επιστολή της, το πρόβλημα των μετακινήσεων των μαθητών με αναπηρία προς και από τα σχολεία είναι μείζονος σημασίας και από ότι μέχρι στιγμής διαφαίνεται κινδυνεύει με την έναρξη του νέου σχολικού έτους (11 Σεπτεμβρίου 2012) να μείνει εκτός εκπαιδευτικού συστήματος ο μεγαλύτερος αριθμός των μαθητών με αναπηρία σε ολόκληρη την επικράτεια και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία το ζήτημα των μετακινήσεων από πλευράς Δήμων είναι στον «αέρα» και ένας μεγάλος αριθμός αυτών υποστηρίζουν μετά βεβαιότητας ότι δεν θα έχει διευθετηθεί μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου που πρόκειται να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Επιπρόσθετα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και πιο συγκεκριμένα στην Πάτρα, αυτές τις ημέρες ξεκινάει η διαδικασία προκήρυξης ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για τις μετακινήσεις των μαθητών με αναπηρία, για την ολοκλήρωση της οποίας απαιτούνται περισσότεροι από 3 μήνες. Ομοίως και στον Δήμο Αθηναίων, όπου παρά τις προσπάθειες των αρμοδίων υπηρεσιών, η ολοκλήρωση των διαδικασιών και κατακύρωσης των διαγωνισμών σε μειοδότες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2,5 μηνών. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα μειωμένο το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών ταξί για συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία μετακινήσεων μαθητών ΑμεΑ.  

Από τα προαναφερθέντα γίνεται αντιληπτό ότι η σχολική χρονιά για τα άτομα με αναπηρία δεν θα αρχίσει την ίδια ημέρα που θα ξεκινήσει για όλους τους υπόλοιπους μαθητές, γεγονός το οποίο έρχεται σε αντίθεση με:

 τη συνταγματική επιταγή της παρ. 6 του άρθρου 21, σύμφωνα με την οποία: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».

 τη συνταγματική επιταγή της παρ. 4 του Άρθρου 16, σύμφωνα με την οποία: «Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους».

 την υποχρεωτικότητα της Εκπαίδευσης των Ατόμων με Αναπηρία που υπαγορεύει ο Νόμος 3699/2008, η οποία για το αναπηρικό κίνημα της χώρας ουσιαστικά σημαίνει: α) ότι κανένα παιδί με αναπηρία δεν πρέπει να είναι εκτός σχολείου. β) ότι η σχολική χρονιά θα ξεκινά την ίδια μέρα για τους μαθητές με αναπηρία όπως για όλους τους υπόλοιπους μαθητές, το οποίο με τη σειρά του σημαίνει ότι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα πρέπει ήδη να έχει οργανωθεί η μετακίνηση των μαθητών με αναπηρία προς και από τα σχολεία τους.

Δεδομένου ότι κατατέθηκε χτες (30.07.2012) στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», ενώ με την ίδια διαδικασία αναμένεται άμεσα να κατατεθεί και το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Περιστολή Δημόσιων Δαπανών και Ρύθμιση Θεμάτων Δημοσιονομικών Ελέγχων», ζητούμε από εσάς, στη βάση των προαναφερθέντων επιταγών, να περιληφθεί σε κάποιο από τα προαναφερθέντα Σχέδια Νόμου νομοθετική ρύθμιση με την οποία να παρατείνονται μέχρι 31.12.2012 οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί για τις μετακινήσεις των μαθητών με αναπηρία και βρίσκονταν σε ισχύ μέχρι 30/06/2012 για εκείνες τις περιπτώσεις των Δήμων που δεν έχουν ολοκληρωθεί – ή έχουν κριθεί ως άκαρποι ή άγονοι –  οι σχετικοί διαγωνισμοί για το σχολικό έτος 2012-2013.

Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά στην ΚΥΑ 35415/28-7-2011 (ΦΕΚ 1701Β) και την εγκύκλιο 52/15.12.2011 του Υπουργείου Εσωτερικών που έχουν τεθεί σε ισχύ, επισημαίνουμε ότι οι μετακινήσεις των μαθητών με αναπηρία δεν μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς της χιλιομετρικής αποζημίωσης, διότι:

– Ο γονέας που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη ευθύνη της μεταφοράς θα πρέπει είτε να μην εργάζεται, είτε να απέχει καθημερινά, εάν του δίνεται αυτή η δυνατότητα, για κάποιες ώρες από την εργασία του, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για το οικογενειακό εισόδημα.

– Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν Ειδικά Σχολεία σε κάθε γειτονιά, οι χιλιομετρικές αποστάσεις είναι αρκετά μεγάλες και συχνά διαδημοτικές.

– Πολλοί γονείς παιδιών με αναπηρία δεν διαθέτουν μεταφορικό μέσο.

– Πολλές οικογένειες δεν διαθέτουν ειδικά διασκευασμένο αυτοκίνητο, όπως τα σχολικά λεωφορεία που μισθώνονται για τη μεταφορά των μαθητών με αναπηρία.

 Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε ότι η εν λόγω διάταξη πρέπει άμεσα να καταργηθεί.

Επιπρόσθετα, θεωρούμε ότι με την προαναφερθείσα ΚΥΑ και Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών καταστρατηγείται αφενός ο θεσμός της Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας για τους μαθητές με αναπηρία, αφετέρου η θεσμικά κατοχυρωμένη υποχρεωτικότητα της Εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία. Για ακόμη μια φορά η ευθύνη και η συνταγματική και θεσμική υποχρέωση της ελληνικής Πολιτείας σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως είναι η εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία, μετατίθεται στις οικογένειες.

Στο πλαίσιο της θεσμικής υποχρεωτικότητας της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, απαιτείται η οργάνωση ενός σύγχρονου συστήματος μετακίνησης των μαθητών με αναπηρία προς και από τα σχολεία τους. Για τη δημιουργία αυτού του συστήματος απαραίτητη προϋπόθεση είναι  να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των Δήμων, στους οποίους από τον Ιανουάριο του 2012 περιήλθε αυτή η αρμοδιότητα.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Ζητούμε την παρέμβασή σας προκειμένου να περιληφθεί σε κάποιο από τα προαναφερθέντα Σχέδια Νόμου η προτεινόμενη από εμάς νομοθετική ρύθμιση ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα των μετακινήσεων των μαθητών με αναπηρία. Επιπρόσθετα, ζητούμε να μεριμνήσετε για τη δημιουργία και λειτουργία από εδώ και στο εξής ενός σύγχρονου συστήματος μετακίνησης των μαθητών με αναπηρία προς και από τα σχολεία τους, προς αποφυγή των μέχρι σήμερα προβλημάτων που παρουσιάζει. 

Σας καλούμε να διασφαλίσετε ότι:

– Κανένας μαθητής με αναπηρία στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 δεν θα βρίσκεται εκτός σχολείου!

– Η σχολική χρονιά θα ξεκινήσει την ίδια ημέρα για όλους τους μαθητές,  δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς!

 

 

Αρθρογράφος

blank
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr