Ερώτηση στη Βουλή για τα προβλήματα στην λειτουργία των μειονοτικών σχολείων της Θράκης

2 Οκτωβρίου 201807:40

Κατατέθηκε σήμερα από τον βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ η με αριθμό πρωτοκόλλου 2005/1-10-2018 ερώτηση στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου για την Μειονοτική Εκπαίδευση.

Όπως σαν είναι γνωστό από τα 45 μειονοτικά σχολεία της Π.Ε. Ξάνθης έως και σήμερα παραμένουν κλειστά τα 37, μετά από αποφάσεις των σχολικών εφοριών και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.

Υποστηρίζουν μάλιστα οι ίδιοι, ότι με βάση την αρχής της ισότητας στη εκπαίδευση οι μαθητές των μειονοτικών σχολείων έχουν το δικαίωμα να επωφελούνται από τα ίδια βιβλία με τους μαθητές που επιλέγουν να ολοκληρώσουν τον κύκλο των σπουδών τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε δημόσια σχολεία. Παράλληλα και στην Π.Ε. Ροδόπης, 6 μειονοτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το σύνολο των 77, τελούν υπό συμβολική κατάληψη για τους ίδιους λόγους με εκείνα της Ξάνθης.

Με αφορμή αυτά τα μείζονος σημασίας ζητήματα ο βουλευτής Ροδόπης θέτει τα εξής ερωτήματα προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & θρησκευμάτων:

Α) Πώς σκέφτεστε να λύσετε το υφιστάμενο πρόβλημα με την πλήρη χρήση των δημοσίων βιβλίων του ελληνόγλωσσου προγράμματος στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης, προκειμένου να επέλθει η απαραίτητη ομαλότητα στην λειτουργία τους και να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις τους;

Β) Τι προτίθεται το Υπουργείο σας να κάνει για την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης;

Γ) Έχετε πλάνο και προγραμματισμό για την ενδυνάμωση της μειονοτικής εκπαίδευσης στην Θράκη και την εξίσωσή της με την δημόσια και αν ναι τι προτίθεστε ειδικότερα να πράξετε στο κομμάτι του μειονοτικού προγράμματος των συγκεκριμένων δημοτικών σχολείων με βάση και τα πάγια αιτήματα των μειονοτικών εκπαιδευτικών και της ίδιας της Μειονότητας, που αφορούν την επιμόρφωσή τους και στις δύο γλώσσες, την βελτίωση της υπάρχουσας υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής καθώς και την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των μειονοτικών σχολείων της Θράκης στο μέλλον;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της κατατεθείσας ερώτησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στην λειτουργία των μειονοτικών σχολείων της Θράκης

Η μειονοτική εκπαίδευση που παρέχεται στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης αποτελεί θεσμό σύμφυτο με την ιστορική διαδρομή της ίδιας της Μειονότητας. Τα μειονοτικά σχολεία είναι δίγλωσσα και διέπονται από ειδικό θεσμικό πλαίσιο. Θεμέλιο του νομικού πλαισίου που διέπει τη μειονοτική εκπαίδευση είναι η Συνθήκη της Λωζάνης.

Το πρόγραμμα είναι μοιρασμένο ανάμεσα στις δύο γλώσσες διδασκαλίας, την ελληνική και την τουρκική, με σαφώς προσδιορισμένη κατανομή για όλες τις τάξεις. Το ελληνόγλωσσο μέρος περιλαμβάνει τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας,ιστορίας, γεωγραφίας, μελέτης   περιβάλλοντος, κοινωνικής και πολιτικής αγωγής. Στο μειονοτικό πρόγραμμα, εκτός από τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας, ανήκουν τα μαθήματα των θρησκευτικών, μαθηματικών, φυσικής, αισθητικής και φυσικής αγωγής.

Τα βιβλία των μαθημάτων που διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα εκδίδονται με ευθύνη των ελληνικών εκπαιδευτικών αρχών. Μέχρι το έτος 1999-2000 τα μειονοτικά σχολεία χρησιμοποιούσαν τα ίδια βιβλία που διδάσκονταν σε όλα τα σχολεία της χώρας.Τα βιβλία αυτά αντικαταστάθηκαν με νέα, τα οποία φτιάχτηκανειδικά για τα μειονοτικά σχολεία από το «Πρόγραμμα Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» και μετά από μια περίοδο πειραματικής εφαρμογής αποτέλεσαν, από το έτος 2000, τα επίσημα βιβλία του ελληνόγλωσσου προγράμματος.

Σήμερα, όμως, 18 ολόκληρα χρόνια από την εισαγωγή των συγκεκριμένων βιβλίων στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα, η νέα κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην Μειονότητα της Θράκης, πιστοποιεί την ανάγκη αναθεωρήσεων που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση και την εξίσωση επιτέλους της μειονοτικής με την δημόσια εκπαίδευση.

Κύριε Υπουργέ,

Από τα 45 μειονοτικά σχολεία της Π.Ε. Ξάνθης έως και σήμερα παραμένουν κλειστά τα 37, μετά από αποφάσεις των σχολικών εφοριών και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.

Υποστηρίζουν μάλιστα οι ίδιοι, ότι με βάση την αρχής της ισότητας στη εκπαίδευση οι μαθητές των μειονοτικών σχολείων έχουν το δικαίωμα να επωφελούνται από τα ίδια βιβλία με τους μαθητές που επιλέγουν να ολοκληρώσουν τον κύκλο των σπουδών τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε δημόσια σχολεία. Παράλληλα και στην Π.Ε. Ροδόπης, 6 μειονοτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το σύνολο των 77, τελούν υπό συμβολική κατάληψη για τους ίδιους λόγους με εκείνα της Ξάνθης.

Η απόφαση του Υπουργείου σας με αριθμ. πρωτ. «148133/Η2/10-09-2018», με την οποία αφήνεται στην κρίση των εκπαιδευτικών η χρήση των δημοσίων βιβλίων του Οργανισμού, χαρακτηρίζεται από τον Σύνδεσμο των Σχολικών Εφοριών Μειονοτικών Σχολείων Δυτικής Θράκης, ως «απογοητευτική». Την ίδια στιγμή με οδηγίες που έχουν αποσταλεί προς του εκπαιδευτικούς του ελληνόγλωσσου προγράμματος προβλέπεται η χρήση των δημοσίων βιβλίων ως «συμπληρωματικό- υποστηρικτικό υλικό».      

Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα που παρατηρείται στα δημοτικά σχολεία της Μειονότητας είναι το γεγονός ότι τα μαθήματα γεωγραφίας και ιστορίας πραγματοποιούνται χωρίς διδακτικά βιβλία. Είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουν πλήρως οι μαθητές το περιεχόμενο του μαθήματος, χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά και βιβλία. Επομένως, οι μαθητές αυτοί λαμβάνουν ελλειπή εκπαίδευση στα συγκεκριμένα μαθήματα με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν ενίοτε  ικανοποιητικά ούτε καν την χώρα στην οποία ζουν.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παρέχεται η μειονοτική εκπαίδευση στην Θράκη, γεννά στην ίδια την μειονοτική κοινωνία εύλογες ενστάσεις, παράπονα και διεκδικήσεις προκειμένου αυτή να γίνει καλύτερη, ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη ως προς την παιδευτική της λειτουργία και τα αποτελέσματα της.

Η βούληση της μειονοτικής οικογένειας για την επιλογή του μειονοτικού σχολείου ως δικαίωμα, παράλληλα με την επιδίωξη της ομαλής ένταξης στην ελληνική κοινωνία, της κατάκτησης μιας ανταγωνιστικής θέσης στις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης, ναρκοθετούνται δυστυχώς πολλές φορές από την ίδια την φύση και την λειτουργία του μειονοτικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Το αίτημα των εκπροσώπων των σχολικών εφοριών για την απόδοση των βιβλίων του δημοσίου σχολείου στους μαθητές που φοιτούν στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία δεν φιλοδοξεί να υποκαταστήσει τους επιστημονικά υπεύθυνους για την εκπόνηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αυτού του είδους τα σχολεία. Είναι μια κραυγή διαμαρτυρίας για την συνεχιζόμενη υποεκτίμηση των δυνατοτήτων και του γνωσιολογικού υπόβαθρου των μαθητών που εντάσσονται και παρακολουθούν τον κύκλο μαθημάτων του μειονοτικούσχολείου.

Μετά τα παραπάνω ερωτάσθε:

Α) Πώς σκέφτεστε να λύσετε το υφιστάμενο πρόβλημα με την πλήρη χρήση των δημοσίων βιβλίων του ελληνόγλωσσου προγράμματος στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης, προκειμένου να επέλθει η απαραίτητη ομαλότητα στην λειτουργία τους και να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις τους;

Β) Τι προτίθεται το Υπουργείο σας να κάνει για την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης;

Γ) Έχετε πλάνο και προγραμματισμό για την ενδυνάμωση της μειονοτικής εκπαίδευσης στην Θράκη και την εξίσωσή της με την  δημόσια και αν ναι τι προτίθεστε ειδικότερα να πράξετε στο κομμάτι του μειονοτικού προγράμματος των συγκεκριμένων δημοτικών σχολείων με βάση και τα πάγια αιτήματα των μειονοτικών εκπαιδευτικών και της ίδιας της Μειονότητας, που αφορούν την επιμόρφωσή τους και στις δύο γλώσσες, την βελτίωση της υπάρχουσας υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής καθώς και την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των μειονοτικών σχολείων της Θράκης στο μέλλον;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Ιλχάν Αχμέτ, Ροδόπης

 

Αρθρογράφος