Επιστολή Αντ. Γραβάνη προς Χρ. Σταϊκούρα με τρεις προτάσεις

27 Μαρτίου 202015:52

Επιστολή με τρεις  προτάσεις για την στήριξη των επιχειρήσεων λόγω  αδικιών που προκύπτουν μετά από τις πρόσφατες  πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, απέστειλε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης κ.Γραβάνης Αντώνης , σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Λογιστών και Φοροτεχνικών  ν. Ροδόπης κ. Σαββάκη Θεόδωρο, στον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα Χρήστο.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

            Με τις πρόσφατες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου θεσπίστηκε ειδικός μηχανισμός στήριξης τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες οι οποίες έχουν πληγεί από τα μέτρα που ελήφθησαν στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19. Αναγνωρίζοντας όμως κάποιες αδικίες που προκύπτουν προτείνουμε τα παρακάτω:

  • Να συμπεριληφθούν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ΚΑΔ, που λειτουργούν , έχουν εξαιρεθεί από την αναστολή και έχουν μεγάλη πτώση του κύκλου εργασιών.
  • Με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/2020 (ΦΕΚ B’ 915/17.03.2020) αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή ορισμένων επιχειρήσεων με συγκεκριμένες δραστηριότητες, χωρίς καμία αναφορά για κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα. Στην εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων παρατηρούνται μεγάλες αδικίες, καθώς επιχειρήσεις οι οποίες ανέστειλαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους με κρατική εντολή έχοντας θιγόμενους ΚΑΔ ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, εντούτοις  αποκλείονται από τα μέτρα στήριξης αφού ο κύριος ΚΑΔ παραμένει ενεργός. Είναι επιβεβλημένη η άμεση συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί με κρατική εντολή, στα μέτρα στήριξης, χωρίς να εξετάζεται καμία προϋπόθεση. 
  • Να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του βοηθήματος των 800 € και των ατομικών ευεργετικών μέτρων στους εταίρους των επιχειρήσεων (ΟΕ, ΕΕ, κτλ).

Αναγνωρίζουμε την μεγάλη προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και δηλώνουμε ότι θα είμαστε σύμμαχοί σας σε αυτή την κατεύθυνση.

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

 

Αντώνιος Γραβάνης»

Αρθρογράφος