Ένσταση στον Άρειο Πάγο 4 κομμάτων για το ΚΙΕΦ

22 Ιουνίου 202408:05

Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης

Οι 4 προσφεύγουν νομότυπα και εμπρόθεσμα, τριμέτωπα… για την ακύρωση της ανακήρυξης συνδυασμών και υποψηφίων των ευρωεκλογών (26.04.2024), ιδία σε ότι αφορά το «μειονοτικό» κόμμα ΚΙΕΦ, του οποίου η υποκρυπτόμενη αντεθνική και αντίθετη σε διεθνείς συνθήκες και ελληνική συνταγματική έννομη τάξη δράση υπέλαθε της προσοχής του Αρείου Πάγου, ο οποίος θα έπρεπε να απαγορεύσει τη συμμετοχή του περί ου ο λόγος κόμματος στις ευρωεκλογές…

Στις 12.30 μ.μ. οι τέσσερις (4) ως άνω θα προβούν σε σχετικές δηλώσεις έμπροσθεν του Αρείου Πάγου!!!

Την Παρασκευή 21.06.2024 οι κ.κ. Νικόλαος Βασιλειάδης, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και επ. καθηγητής στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας, πρόεδρος του κόμματος «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ» Δημήτριος Παναγιωτόπουλος, καθηγητής (αφ.) Νομικής ΕΚΠΑ, πρόεδρος του κόμματος «ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ», Νίκος Νικολόπουλος, πρώην υπουργός – βουλευτής, πρόεδρος του «Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος» και Παναγιώτης Αποστόλου, πρώην Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος «Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός» πολιτικός αναλυτής και αρθρογράφος, ενήργησαν νομότυπα και εμπρόθεσμα, τριμέτωπα:

1) Με την κατάθεση Αίτησης Ακύρωσης Ενώπιον του ΣτΕ για την ακύρωση της ανακήρυξης συνδυασμών και υποψηφίων των ευρωεκλογών (26.04.2024), ιδία σεότι αφορά το «μειονοτικό» κόμμα ΚΙΕΦ, του οποίου η υποκρυπτόμενη αντεθνική και αντίθετη σε διεθνείς συνθήκες και ελληνική συνταγματική έννομη τάξη δράση υπέλαθε της προσοχής του Αρείου Πάγου, ο οποίος θα έπρεπε να απαγορεύσει τη συμμετοχή του περί ου ο λόγοςκόμματος στις ευρωεκλογές

2) Με την κατάθεση ταυτόσημης Ένστασης Ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Εκλογοδικείου), για την ακύρωση τόσο του ΚΙΕΦ, όσο και των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024, καθόσον η παράνομη συμμετοχή του αλλοίωσε εμφανώς το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, και

3) Με την υποβολή σχετικής αναφοράς προς την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένου να διατάξει τα δέοντα, διερευνώντας την παράνομη – αντεθνική δραστηριότητα του ΚΙΕΦ καιεντέλλοντας ποινικές ευθύνες, καθώς και όπως προχωρήσει στην αναστολή λειτουργίας του ΚΙΕΦ.

Στις 12.30 μ.μ. οι τέσσερις (4) ως άνω προέβησαν σε σχετικές δηλώσεις έμπροσθεν του Αρείου Πάγου!!

Αρθρογράφος