Έκθετοι οι κκ Αλ. Χαρίτσης και Ν. Ανδρουλάκης για την στάση των Ζεϋμπέκ-Μπαράν

22 Δεκεμβρίου 202312:33

Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης

Σειρά ερωτημάτων εγείρει η εκ νέου προκλητική συμμετοχή των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (Χουσεΐν Ζεϋμπέκ, Μπουρχάν Μπαράν) σε εκδήλωση όπου κεντρικό ρόλο είχε ο Γενικός Πρόξενος Τουρκίας κ. Αϊκούτ Ουνάλ.

Για την οικονομία του κειμένου θα παραλείψουμε την αναφορά μας στον γνωστό χαρακτήρα της παρακρατικής δομής που καλλιεργεί τον αλυτρωτισμό και με την δράση της μέσα από τις δομές του Πολιτικού Ισλάμ (με τους ψευδομουφτήδες) περιχαρακώνει την Μειονότητα κι επιβάλλει αφομοιωτικές πολιτικές σε κάθε έκφανση ιδιωτικού και δημόσιου βίου στην τρισυπόστατη (βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης) Μειονότητα.

Η δημοσιοποίηση φωτογραφιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επίσημης διπλωματικής αρχής τρίτης χώρας (εν προκειμένω του Τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής) όπου Έλληνες Βουλευτές παρίστανται σε εκδήλωση όπου βάλλονται τόσο η Ελληνική Έννομη Τάξη όσο και οι βασικές αρχές της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής δημιουργούν μέγα ζήτημα για την Ελληνική Βουλή και κατ’επέκταση για τους επικεφαλής των Κοινοβουλευτικών Ομάδων Νέας Αριστεράς και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ. για τους κάτωθι λόγους:

1. Eίναι γεγονός ότι η Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης της 24ης Ιουλίου 1923 καθόρισε οριστικά τα σύνορα του νεοσύστατου τότε Τουρκικού Κράτους, όχι μόνο με την Ελλάδα αλλά και με την Βουλγαρία, το Ιράκ και τη Συρία (πλην Αλεξανδρέττας), ενώ η Τουρκία παραιτήθηκε όλων των τίτλων και δικαιωμάτων πάσης φύσεως, πέραν αυτών που ρητά ορίζονται στη Συνθήκη. Επίσης, με τη Συνθήκη αυτή επικυρώθηκε η ελληνική κυριαρχία επί των νήσων της Ανατολικής Μεσογείου (άρθρο 12), πλην των Δωδεκανήσων που παραχωρήθηκαν στην Ιταλία (άρθρο 15), τα οποία στη συνέχεια με τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947 περιήλθαν στη κυριαρχία της Ελλάδας. Δικαίως, επομένως, χαρακτηρίζεται η Συνθήκη αυτή ως ο ακρογωνιαίος λίθος για την ειρήνη και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Η παρουσία των κ. Χουσεΐν Ζεϋμπέκ και Μπουρχάν Μπαράν σε κεντρικό ρόλο στην εκδήλωση του παρανόμου συλλόγου γνωστού ως ΤΕΞ, θέτουν ή όχι ζήτημα αμφισβήτησης του προαναφερθέντος πλαισίου; Συμφωνούν με την αναθεωρητική αντίληψη του διπλωματικού εκπροσώπου τρίτης χώρας όπως αυτής εκφράσθηκε εντός της αιθούσης;

2.Γνωρίζουν οι κκ βουλευτές και οι πολιτικοί αρχηγοί τους ότι η τυχόν αμφισβήτηση της Συνθήκης Λωζάννης θα παραβίαζε και το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που αδιαμφισβήτητα κατοχυρώνει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των όλων των Κρατών (άρθρο 2, παρα.4), περιλαμβανομένης και της αρχής του απαραβιάστου των συνόρων. Στο βαθμό, όμως, που οι δηλώσεις του Τούρκου Προξένου κ. Αϊκούτ Ουνάλ υποδηλώνουν αναθεωρητική πρόθεση, οι αποδέκτες τους Έλληνες Βουλευτές αντέδρασαν στους χαιρετισμούς ή τις ομιλίες του δηλώνοντας με σαφήνεια ότι με ανάλογες ενέργειες η θεμελιώδης αρχή του δικαίου των συνθηκών «pacta sunt servanda»;

3. H ελληνική Πολιτεία ενεργεί με γνώμονα το σεβασμό της διεθνούς και της εθνικής έννομης τάξης. Αυτό ισχύει για τη Θράκη όπως και για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Εφαρμόζει υπέρ των συμπολιτών μας, μελών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, πολιτική πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας. Η πολιτική αυτή ερείδεται στις δημοκρατικές μας αξίες, στο Σύνταγμα της χώρας μας, στις πρόνοιες της Συνθήκης της Λωζάννης και των συναφών διεθνών και ευρωπαϊκών κανόνων, με απόλυτο σεβασμό προς τα δικαιώματα και τις θρησκευτικές ή άλλες ιδιαιτερότητές τους. Στις αιτιάσεις διπλωμάτη τρίτης χώρας εντός του συγκεκριμένου χώρου τί απάντησαν οι Έλληνες Βουλευτές; Αμφισβητούν την γενική αρχή ότι βασικός πυλώνας της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί η χώρα μας είναι ο σεβασμός της διεθνούς νομιμότητας και η συμμόρφωση προς τις διεθνείς υποχρεώσεις;

4.Στην Απόφαση 840 / 2021 του Αρείου Πάγου που απέρριψε την αναίρεση της ΤΕΞ, αναφέρεται ότι εκ του καταστατικού του συλλόγου, από τον προαναφερθέντα σκοπό του αναιρεσείοντος προκύπτει, ότι επιδιώκεται με τη λειτουργία του ευθέως η προώθηση, εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας, πολιτειακών σκοπών ξένου κράτους (της Τουρκίας), δηλαδή, η διάδοση και επικράτηση των “πνευματικών, κοινωνικών και θρησκευτικών μεταρρυθμίσεων των προελθουσών εκ της Τουρκικής μεταπολιτεύσεως” (περισσότερα βλέπε https://www.komotinipress.gr/arios-pagos-i-apofasi-840-2021-pou-aperripse-tin-aneresi-tis-tex/). Οι Έλληνες Βουλευτές συμφωνούν ή διαφωνούν με την απόφαση του Αρείου Πάγου κι αν ναι ποιές είναι οι ενστάσεις τους; Θα τις διατυπώσουν κι ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών & Άμυνας της Βουλής; Ποιές είναι οι θέσεις του κ. Αλ. Χαρίτση και Νίκου Ανδρουλάκη;

5. Θεωρώντας ότι το θέμα της καταργηθείσης παρακρατικής οργάνωσης εμπίπτει στο εσωτερικό δίκαιο και την Έννομη Τάξη, η εμπλοκή διπλωμάτη τρίτης χώρας (εν προκειμένω της Τουρκίας) σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής θέτει εν αμφιβόλω την ειλικρίνεια των δράσεων και των δραστηριοτήτων του Γενικού Προξένου Τουρκίας στην Κομοτηνή οι οποίες οριοθετούνται με σαφήνεια από τη Σύμβαση της Βιέννης του 1963 περί των Προξενικών Σχέσεων. Οι Έλληνες Βουλευτές ενημέρωσαν, ως έχουν υποχρέωση, τον Πρόεδρο της Βουλής ή το αρμόδιο γραφείο του ΥΠΕΞ στην Ξάνθη ή τους επικεφαλής των κομμάτων τους ώστε να τεθεί κι ως θέμα στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής ον [Ν.3132 / 9.4.2003 ΦΕΚ τ.Α΄ φ. 84 / 11.4.2003];

6.Οι Έλληνες πολίτες στη Θράκη, που είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, απολαμβάνουν καθεστώς ισονομίας και ισοπολιτείας και, στο πλαίσιο αυτό, το Κράτος μεριμνά για την τήρηση των πολιτικών και θρησκευτικών τους ελευθεριών.Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στη Θράκη λειτουργούν, για τις ανάγκες της μουσουλμανικής μειονότητας, τρεις Μουφτείες και ο διορισμός των επικεφαλής τους γίνεται με βάση τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Σήμερα, επικεφαλής των Μουφτειών είναι οι Σοφολογιώτατοι Τοποτηρητές Ξάνθης, Ροδόπης και Διδυμοτείχου. Οι εν λόγω τρεις θρησκευτικοί λειτουργοί είναι οι μόνοι αρμόδιοι στην περιοχή για θέματα που αφορούν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Οι κ. Μπουρχάν Μπαράν και Χουσεΐν Ζεϋμπέκ με την παρουσία τους στην συγκεκριμένη εκδήλωση νομιμοποιούν το αδίκημα της αντιποίησης αρχής θρησκευτικού λειτουργού που διαπράττει ο κ. Μουσταφά Τράμπα με την προφανή ενθάρρυνση διπλωμάτη τρίτης χώρας, παραβιάζοντας την εσωτερική έννομη τάξη αλλά και το ισχύον διεθνοπολιτικό και δικαιϊκό πλαίσιο που διέπει την Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης. Συμφωνούν ή διαφωνούν με τα ανωτέρω οι Αρχηγοί Νεάς Αριστεράς και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ;Αμφισβητούν την προσπάθεια της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της μειονότητας, για την καλύτερη ενσωμάτωσή της στις τοπικές και εθνικές δομές και για την διαρκή ευημερία της στο πλαίσιο μίας συνεκτικής και πολύπτυχης πολιτικής, που δεν διακατέχεται από φοβικά σύνδρομα; Τελικά, γιατί ανέχονται τα σχέδια όλων εκείνων που επενδύουν στην περιχαράκωση της μειονότητας;

7. Οι Έλληνες μουσουλμάνοι πολίτες που κατοικούν στη Θράκη είναι μέλη μίας μειονότητας, η οποία προσδιορίζεται με τον θρησκευτικό χαρακτήρα της κατά τρόπο ρητό στη Συνθήκη της Λωζάννης (1923).Πρόκειται για αντικειμενική πραγματικότητα ότι η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 προσδιορίζει τη μειονότητα στη Θράκη, ως θρησκευτική. Τούτο είναι στοιχείο που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από οιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων όσων επιμένουν να την στρεβλώνουν προς εξυπηρέτηση γνωστών σκοπιμοτήτων και συμφερόντων, αποδεικνύοντας έτσι, εν τέλει, μόνο την εσκεμμένη κακοπιστία τους. Οι Έλληνες Βουλευτές κ. Χουσεΐν Ζεϋπέκ και Μπουρχάν Μπαράν με την παρουσία της στην συγκεκριμένη εκδήλωση με ποιούς συντάσσονται; Είχαν ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς τους για την πρόσκληση που έλαβαν να παραστούν σε αυτή την εκδήλωση;

Τελικά ποιά συμφέροντα εκπροσωπούν οι κκ Χουσεΐν Ζεϋμπέκ και Μπουρχάν Μπαράν;

 

 

Αρθρογράφος