Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2023»

23 Ιουνίου 202321:07

Από 12 έως 16 Ιουνίου 2023, διεξήχθη στην περιοχή της Ξάνθης η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2023», με σκοπό την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων των νέων Ανθυπολοχαγών όλων των Όπλων και Σωμάτων Τάξεως 2022 επί αντικειμένων αμυντικών και επιθετικών επιχειρήσεων και Διοικητικής Μέριμνας υπό ρεαλιστικές συνθήκες. Στην ΤΑΜΣ συμμετείχαν τμήματα και μέσα της ΧΧΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (ΧΧΙ ΤΘΤ) «ΠΙΝΔΟΣ», της ΧΧV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (XXV ΤΘΤ) «2ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΙΠΠΙΚΟΥ – ΕΦΕΣΟΣ», της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) «ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ», της 29 Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού (29 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ) «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ», της IV Ταξιαρχίας Υποστηρίξεως «ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ» και της Διοίκησης Μηχανικού του Δ΄ Σώματος Στρατού (Δ΄ΣΣ) «ΘΡΑΚΗ».

Κατά τη διάρκεια της ΤΑΜΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», οι Ανθυπολοχαγοί εκπαιδεύτηκαν επί του πεδίου σε αντικείμενα βολών, επιθετικών και αμυντικών επιχειρήσεων και σε θέματα Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ). Επιπρόσθετα, παρακολούθησαν την ΤΑΜΣ «Το Τακτικό Συγκρότημα Επιλαρχίας Μέσων Αρμάτων κατά την εκτέλεση πλευρικής αντεπίθεσης σε χώρο εμπλοκής στο πλαίσιο ενεργητικής άμυνας», τη διαδικασία περισυλλογής βαρέως τεχνικού υλικού, καθώς και την επίδειξη διάβασης υδάτινων κωλυμάτων.

Τέλος την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023, πραγματοποιήθηκε στο Πεδίο Ασκήσεων – Βολής Πετροχωρίου η τελική φάση της Ασκήσεως, με την διεξαγωγή της ΤΑΜΣ «Αντεπίθεση Σ.ΙΜΑ» με πραγματικά πυρά, στην οποία συμμετείχαν οι εκπαιδευόμενοι Ανθυπολοχαγοί και την οποία παρακολούθησε ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού – Διοικητής Δόγματος και Εκπαίδευσης Αντιστράτηγος Αναστάσιος Σπανός και ο Διοικητής του Δ΄ Σώματος Στρατού (Δ΄ ΣΣ) «ΘΡΑΚΗ» Αντιστράτηγος Δημόκριτος Κωνσταντάκος.

Αρθρογράφος