Διακρατική μελέτη: Εκφράστε τις απόψεις σας για το Σύστημα Υγείας

25 Αυγούστου 202206:00

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ξεκινά μία ευρείας κλίμακας διακρατική μελέτη για τη διερεύνηση των απόψεων των ασφαλισμένων-ασθενών και των γιατρών από τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (π.χ Κέντρα Υγείας, Τοπικές Μονάδες Υγείας, Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων του ΕΣΥ).

Εφόσον λάβετε ένα μήνυμα/πρόσκληση (SMS ή email) μέσω του συστήματος της άϋλης συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ή ένα έντυπο ερωτηματολόγιο μέσω ταχυδρομείου (με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος για την επιστροφή του), μην αφήσετε την ευκαιρία, να εκφράσετε τις απόψεις σας για το σύστημα υγείας, να πάει χαμένη.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο ώστε μέσω των απαντήσεων σας να συμβάλλετε στη μετεξέλιξη του συστήματος υγείας σε ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα που θα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες σας.

Η έρευνα αυτή διεξάγεται και σε άλλες 20 χώρες (πλην της Ελλάδος) στο πλαίσιο υλοποίησης της διακρατικής μελέτης PaRIS (Patients Reported Indicators Survey) υπό το συντονισμό του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ-Patient-Reported Indicator Surveys (PaRIS) – OECD) και της διεθνούς κοινοπραξίας PaRIS-SUR (www.paris-sur.org)

Στην Ελλάδα, η μελέτη υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας και τον Οργανισμό για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) (https://odipy.gov.gr/) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας (http://chesme2.nurs.uoa.gr/) του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

Έχει προγραμματιστεί να συμμετάσχουν 100 Παθολόγοι και Γενικοί Γιατροί που εργάζονται σε Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων ΕΣΥ ή σε Κέντρα Υγείας ή σε ΤΟΜΥ ή διαθέτουν Iδιωτικό Iατρείο συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και 10.000 ασθενείς ηλικίας άνω των 45 ετών που έχουν επισκεφθεί τις ανωτέρω δομές /γιατρούς κατά τους προηγούμενους έξι μήνες.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της μελέτης στο:

https://sites.google.com/view/paris-greece.

Αρθρογράφος