Τοποθέτηση Ναϊδρίου των Τριών Παίδων στον αύλειο χώρο της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διευθύνσεως Α.Μ.Θ.

6 Δεκεμβρίου 201821:44

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 5ης Δεκεμβρίου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων παρέστη καί εὐλόγησε τήν τοποθέτησιν προκατα-σκευασμένου Ναϊδρίου ἐπ’ ὀνόματι τῶν Τριῶν Παίδων, προστατῶν τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, στόν αὔλειον χῶρον τῆς Περιφερειακῆς Πυροσβεστικῆς Διευθύνσεως Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης.

Κατ’ αὐτήν τήν χαρμόσυνον τελετήν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων συνεχάρη τόν Διοικητήν τῶν Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν Α.Μ.Θ., Ἀρχιπύραρχον κ. Μάριον Ἀποστολίδην, διά τήν πρωτοβουλίαν καί ἐπικαλέστηκε τήν χάριν τῶν Ἁγίων στους ἐργαζομένους καί εἰς ἅπαν τό Πυροσβεστικόν Σῶμα ὥστε νά ἀνταποκρίνονται πάντοτε ἐπιτυχῶς εἰς οἱανδήποτε ἀνάγκην ἐπ’ ὠφελείᾳ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Αρθρογράφος