Το πόρισμα της επιστημονικής επιτροπής για θέματα Ειδικής Αγωγής και Θεραπείας

7 Μαΐου 201819:41

Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης, iatronet.gr

Παραδόθηκε στο υπουργείο Υγείας το πόρισμα της επιστημονικής επιτροπής για θέματα Ειδικής Αγωγής και Θεραπείας.

Η επιτροπή συγκροτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2017, με σκοπό να διαμορφώσει το πλαίσιο για τις συμβάσεις των ειδικών θεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ.

Καθόρισε τις διαγνωστικές κατηγορίες που χρήζουν ειδικής αγωγής και θεραπείας και τους γενικούς κανόνες λειτουργίας, οι οποίοι παρατίθενται πιο κάτω.

Οι ειδικοί σημειώνουν πως η βαρύτητα της κάθε περίπτωσης προσδιορίζεται από τον γιατρό στη βάση της κλινικής εκτίμησης.

Περιγράφουν, επίσης, τα είδη θεραπειών που συνταγογραφούνται ανά ειδικότητα, το πλήθος των θεραπειών και ο αριθμός αιτιολογημένης υπέρβασής τους, καθώς και ο συνολικός αριθμός τους.

Αναφέρουν το ανώτατο χρονικό όριο ανά συνταγογράφηση και δίνουν δυνατότητα διαφοροποίησης του χρόνου επαναξιολόγησης από τη διάρκεια της συνταγογράφησης.

Τα αναφερόμενα στον πίνακα με τις διαγνωστικές κατηγορίες εξατομικεύονται σε κάθε περίπτωση.

Η εξαίρεση θα αιτιολογείται σε σχετικό πεδίο σχολιασμού από τον γιατρό που συνταγογραφεί.

Είναι δυνατή η αναγραφή της συνοσηρότητας, δηλαδή της ύπαρξης περισσότερων της μίας διαγνώσεων.

Σε αυτή την περίπτωση, χρειάζεται να καθορίζει ο γιατρός το κύριο νόσημα και να προσθέτει το είδος και το πλήθος των θεραπειών που απαιτούνται και δεν καλύπτονται από το κύριο νόσημα.
ΚΕΣΥ

Η επιτροπή προτείνει τη σύσταση μόνιμης επιτροπής του υπουργείου (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας), η οποία θα παρακολουθήσει τις προτεινόμενες αλλαγές και θα μπορεί να προβεί σε προτάσεις για τις αναγκαίες βελτιώσεις και τροποποιήσεις.

Προτείνει, επίσης, το ΚΕΣΥ να συστήσει επιτροπή η οποία θα καθορίζει τα εγκεκριμένα είδη ψυχοθεραπείας, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και τη δημιουργία μητρώου ειδικών ψυχοθεραπευτών.

Εισηγείται ο καθορισμός της βαρύτητας να γίνεται βάση του ICF (International, Classification of Functioning, Disability and Health) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τις περιπτώσεις που υπάρχει ένδειξη.

Επιπλέον Πληροφορίες

Διαγνωστικές κατηγορίες
Ομάδες διαγνωστικών κατηγοριών
Πόρισμα της Επιτροπής
Υφιστάμενο νομικό πλαίσιο

porisma_v2

diagnkatigories

omades

nomiko

Αρθρογράφος