Το νέο Δ.Σ. του Α.Σ. ΑμεΑ «ΚΟΤΙΝΟΣ»

2 Αυγούστου 201818:49

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. ΑμεΑ «ΚΟΤΙΝΟΣ», που προέκυψε από τις εκλογές της 25/7/2018, με την παρακάτω σύνθεση:

Τοπτσής Ιωάννης, Πρόεδρος

Ταχαή Έλσα, Αντιπρόεδρος

Παντίρη Αθανασία, Γ. Γραμματέας

Δημητροπούλου Χρυσούλα, Ταμίας

Κεμανετζής Ειρήναρχος, Υπεύθ. Επικ/νίας

Αρθρογράφος