Στο “Πράσινο Ταμείο” ο Δήμος Ιάσμου

7 Ιουλίου 202007:56

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων των Δήμων στο Πρόγραμμα «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο – Αστική Αναζωογόνηση 2019 -2020» του Πράσινου Ταμείου. Ο συνολικός αριθμός Δήμων που υπέβαλλαν προτάσεις είναι 172, ο συνολικός αριθμός προτεινόμενων έργων / υποέργων 197, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός υποβληθεισών προτάσεων ανέρχεται σε 90.715.880,03 €. 

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης υπήρξαν συνολικά 12 προτάσεις, ο Δήμος Ιάσμου ήταν ο μοναδικός δήμος της ΠΕ Ροδόπης που υπέβαλε πρόταση έργου. 

Μέχρι 1/7/2020 έχουν ενταχθεί 21 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 9.522.929,37 € με συνολικό ποσό χρηματοδότησης από Π.Τ. 5.125.781,15 €.

Αρθρογράφος