Συνοριακές Διαβάσεις και Τουρισμός : Μύθοι και Πραγματικότητα

29 Ιουλίου 201908:20

Γράφει ο κ.Μιχάλης Αμοιρίδης – Περιφερειακός Σύμβουλος Ξάνθης

 

          Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ακούσαμε τις προγραμματικές εξαγγελίες της Κυβέρνησης για τον τουρισμό. Τέθηκαν σε μία νέα βάση οι στόχοι. Όχι μόνο ποσότητα αλλά ποιότητα και διεύρυνση της ανάδειξης, πλέον σε κεντρικό επίπεδο, των εναλλακτικών και θεματικών μορφών. Το που βρισκόμαστε στο τοπικό τουριστικό πεδίο είναι μία συζήτηση που θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Σίγουρά όμως οι στόχοι που τέθηκαν μας αφορούν και μας εννοούν αρκεί να εργασθούμε και εμείς για αυτό. Στη βάση αυτό που αποτελεί μία τάση είναι οι εισερχόμενοι στην περιοχή μας με οποιοδήποτε μέσο.

          Στην ΠΑΜΘ οι επισκέπτες έρχονται από τις 6 Ελληνοβουλγαρικές (5 εντός ΑΜΘ) και τις 2 ελληνοτουρκικές διαβάσεις, την οδική και σιδηροδρομική σύνδεση με την υπόλοιπη Ελλάδα, από τα δύο αεροδρόμια μας και πολύ λιγότερο από αυτό της Θεσσαλονίκης. Η κρουαζιέρα είναι μία άλλη ιστορία με πολύ περιορισμένη κίνηση την τελευταία τριετία. Τους μετράμε; Μάλλον όχι αξιόπιστα. Οι λόγοι πολλοί, χρειάζεται όμως μία αξιόπιστη μέθοδος ποσοτικής και ποιοτικής καταμέτρησης. Για αυτό άλλωστε είχαμε προβλέψει όσο ήμουν αρμόδιος για θέματα τουρισμού στην Περιφέρεια μας, σε συνεργασία με το ΣΕΤΕ και την Ένωση Ξενοδόχων Θράκης, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία του παρατηρητηρίου επισκεψιμότητας, δεν προχώρησε, άλλα και αυτό είναι μία άλλη ιστορία.

          Στην Βόρεια Ελλάδα και στην Περιφέρεια μας δεν πρέπει να μετράμε αποσπασματικά όποια διάβαση μας βολεύει αλλά το σύνολο τους γιατί κάθε χρόνο υπάρχουν αυξομειώσεις ανάλογα με έργα που εκτελούνται.

Έτσι με βάση τον πίνακα 1, για το πρώτο πεντάμηνο 2019 υπάρχει μία τεράστια μείωση εισερχόμενων από Βουλγαρία κατά 18,25% δηλαδή 247001 λιγότερους!!! Αν κάποια διάβαση είχε περισσότερους ή λιγότερους δεν έχει σημασία αλλά το σύνολο αυτών.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠO ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΘ
ΤΟΥΡΚΙΑ (ΚΗΠΟΙ & ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ)                        
  2019 2018 2017                        
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 43.795 54.046 36.464                        
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 38.214 47.355 45.627                        
ΜΑΡΤΙΟΣ 61.257 56.268 52.736                        
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 73.899 71.903 64.705                        
ΜΑΙΟΣ 62.988 60.518 69.480                        
ΣΥΝΟΛΟ  280.153 290.090 269.012                        
ΔΙΑΦΟΡΑ 2019-2018 % -3,43                        
                               
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  ΝΥΜΦΑΙΑ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ ΟΡΜΕΝΙΟ ΕΞΟΧΗ ΚΥΠΡΙΝΟΣ
  2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 70.562 46.589 26.967 2.787 4.190 2.181 14.374 14.633 32.507 9.737 19.689 53.171 4.574 4.519 4.320
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 71.819 43.328 34.133 2.796 2.920 4.381 14.036 14.719 40.615 10.958 13.349 50.980 4.433 4.225 5.783
ΜΑΡΤΙΟΣ 100.489 55.753 39.105 5.142 3.250 4.545 19.274 15.547 46.655 13.277 17.704 52.191 6.644 5.344 6.677
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 111.269 61.046 54.250 5.231 4.416 5.885 18.574 20.286 29.573 15.328 22.085 33.667 7.634 7.414 7.892
ΜΑΙΟΣ 104.695 102.492 52.181 6.212 4.762 6.756 20.023 21.611 25.040 14.904 23.760 28.721 7.889 7.139 7.311
ΣΥΝΟΛΟ  458.834 309.208 206.636 22.168 19.538 23.748 86.281 86.796 174.390 64.204 96.587 218.730 31.174 28.641 31.983
ΔΙΑΦΟΡΑ 2019-2018 % 48,39 13,46 -0,59 -33,53 8,84
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ                        
  ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ                         
  2019 2018                          
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 78.535 161.365                          
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 55.360 105.853                          
ΜΑΡΤΙΟΣ 62.330 138.099                          
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 134.376 223.622                          
ΜΑΙΟΣ 112.979 183.533                          
ΣΥΝΟΛΟ  443.580 812.472                          
ΔΙΑΦΟΡΑ 2019-2018 % -45,40                        
                               
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ ΤΟΥΡΚΙΑ     2019 2018 2017 ΔΙΑΦΟΡΑ 2019-2018 ΣΕ ΑΤΟΜΑ              
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ   280.153 290.090 269.012 -9.937   Αξιοσημείωτο είναι ότι στο Προμαχώνα υπάρχει μεγάλη μείωση
ΔΙΑΦΟΡΑ 2019-2018 %   4,14         για το πρώτο Πεντάμηνο του 2019 από 812472 σε 443580
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ     2019 2018           και το Μάιο από 183533 σε μόλις 112979     
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ   1.106.241 1.353.242   -247.001              
ΔΙΑΦΟΡΑ 2019-2018 %   -18,25                    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ   2019 2018           Αυτό αποτυπώθηκε και από τους παράγοντες του τουρισμού :
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ   1.386.394 1.643.332   -256.938   Ο Μάιος που ουσιαστικά ξεκινάει τη τουρ. σεζόν δεν ήταν καθόλου 
ΔΙΑΦΟΡΑ 2019-2018 %   -15,64         καλός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.    
ΠΗΓΗ ΣΕΤΕ INTELLIGENCE ΔΕΛΤΙΟ 54 ΙΟΥΝ 2019                        
                               

ΠΙΝΑΚΑΣ1-ΟΔΙΚΕΣ-ΑΦΙΞΕΙΣ-ΣΤΑ-ΣΥΝΟΡΑ-ΑΜΘ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-Μαιος-2019-2018-2017

Επίσης αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, ο μήνας που ξεκινάει η εισερχόμενη τουριστική κίνηση στην ΠΑΜΘ από τις διαβάσεις αυτές είναι ο Μάιος και εδώ βλέπουμε (πίνακας 2) πάλι μείωση εισόδων από το σύνολο των 5 συνοριακών διαβάσεων της ΠΑΜΘ κατά 3,78% δηλαδή 6041 λιγότερα άτομα. Τα παραπάνω μάλλον συμφωνούν και με τις διαπιστώσεις των τοπικών επαγγελματιών του τουρισμού.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ TO MAIO ΑΠO ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΘ
ΤΟΥΡΚΙΑ (ΚΗΠΟΙ & ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ)                        
  2019 2018                          
ΜΑΙΟΣ 62.988 60.518                          
ΣΥΝΟΛΟ  62.988 60.518                          
ΔΙΑΦΟΡΑ 2019-2018 % 4,08                        
                               
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  ΝΥΜΦΑΙΑ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ ΟΡΜΕΝΙΟ ΕΞΟΧΗ ΚΥΠΡΙΝΟΣ
  2019 2018   2019 2018   2019 2018   2019 2018   2019 2018  
ΜΑΙΟΣ 104.695 102.492   6.212 4.762   20.023 21.611   14.904 23.760   7.889 7.139  
ΣΥΝΟΛΟ  104.695 102.492   6.212 4.762   20.023 21.611   14.904 23.760   7.889 7.139  
ΔΙΑΦΟΡΑ 2019-2018 % 2,15 30,45 -7,35 -37,27 10,51
                               
                               
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ ΤΟΥΡΚΙΑ     2019 2018 ΔΙΑΦΟΡΑ 2019-2018 ΣΕ ΑΤΟΜΑ                
ΜΑΙΟΣ   62.988 60.518 2.470   Αξιοσημείωτο είναι ότι στο Προμαχώνα υπάρχει μεγάλη μείωση  
ΔΙΑΦΟΡΑ 2019-2018 %   4,08       για το πρώτο Πεντάμηνο του 2019 από 812472 σε 443580  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ      (5 ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΑΜΘ)   2019 2018         και το Μάιο από 183533 σε μόλις 112979       
ΜΑΙΟΣ   153.723 159.764 -6.041   που δείχνει συνολικη πτώση εισερχόμενων από Βουλγαρία 18,36%  
ΔΙΑΦΟΡΑ 2019-2018 %   -3,78       κάτι που αποτυπώθηκε και από τους παράγοντες του τουρισμού :  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ   2019 2018         Ο Μάιος που ουσιαστικά ξεκινάει τη τουρ. σεζόν δεν ήταν καθόλου 
ΜΑΙΟΣ   216.711 220.282 -3.571   καλός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.      
ΔΙΑΦΟΡΑ 2019-2018 %   -1,62                    
                  Συνολικά από Βουλγαρία οι εισερχόμενοι τον Μάιο 2019 ήταν: 266.702
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ           εν’ώ τον Μάιο του 2018 ήταν :        343.297
  ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ                         
  2019 2018                          
ΜΑΙΟΣ 112.979 183.533                          
ΣΥΝΟΛΟ  112.979 183.533                          
ΔΙΑΦΟΡΑ 2019-2018 % -38,44                        
                               
                               
ΠΗΓΗ ΣΕΤΕ INTELLIGENCE ΔΕΛΤΙΟ 54 ΙΟΥΝ 2019                        
                               

ΠΙΝΑΚΑΣ2-ΟΔΙΚΕΣ-ΑΦΙΞΕΙΣ-ΣΤΑ-ΣΥΝΟΡΑ-ΑΜΘ-Μαιος-2019-2018-2017         

Μεγάλη συζήτηση γίνεται όμως για την κίνηση της Νυμφαίας-Μακάζα, τη δυναμική της, το παρεμπόριο και την μη διέλευση λεωφορείων. Εδώ υπάρχουν μύθοι και πραγματικότητες:

          Η Νυμφαία αποτελεί το σημείο από το οποίο διέρχονται οι περισσότεροι  εισερχόμενοι, είναι όμως όλοι τουρίστες, είναι όλοι αλλοδαποί; Φυσικά και όχι, η Μακάζα λόγω τη εγγύτητας και της ευκολίας πρόσβασης της από όλη τη Θράκη είναι ελκυστική για χρήση από τους Έλληνες ώστε μετακινούμενοι στην Βουλγαρία να κάνουν χειμερινές εξορμήσεις αλλά και αρκετοί με ημερήσιες εκδρομές να ψωνίσουν φθηνά καύσιμα και λοιπά προϊόντα Για αυτό άλλωστε και παρατηρείται αυξημένη κίνηση κατά τους πρώτους 4 μήνες, ενώ το Μάιο που αποτελεί τον πρώτο παραδοσιακά μήνα που οι βαλκάνιοι μας επισκέπτονται η κίνηση είναι συν πλην η ίδια με τη περσινή ενώ το άθροισμα των εισερχόμενων από όλες συνολικά τις συνοριακές διαβάσεις, επιβεβαιώνει τους ξενοδόχους που μιλούν για μειωμένη τουριστική κίνηση. Συνεπώς ναι η Νυμφαία παρουσιάζει αύξηση αλλά αυτή μάλλον οφείλεται στους Έλληνες που ψωνίζουν και όχι σε Βαλκάνιους τουρίστες. Είναι για πανηγυρισμούς αυτό;

          Σε κάθε περίπτωση η Νυμφαία αποτελεί σημαντική υποδομή για την τουριστική μας ανάπτυξη και έχει συμβάλει σε αυτό. Τα οφέλη τα καρπώνεται η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη; Τα μεγάλα αυτά νούμερα εισερχόμενων αντιστοιχούν σε διανυκτερεύσεις; Ή απλά αποτελούμε την οδό διέλευσης προς άλλους προορισμούς της χώρας μας;

          Τα στοιχεία δεν είναι ενθαρρυντικά και σε αυτό ευθύνη υπάρχει σε πολλούς και όχι μόνο αιρετούς αλλά στην ίδια την τοπική κοινωνία. Πρέπει κάποια στιγμή με σοβαρότητα, υπευθυνότητα να συνεργαστούμε χωρίς να προβάλουμε μόνο τα δικαιώματα αλλά να αντιληφθούμε και τις υποχρεώσεις μας. Η υποδομή αλλά και οι διερχόμενοι υφίστανται εδώ και πολλά χρόνια, χρειάζεται να δουλέψουμε ώστε να γίνουμε ο προορισμός τους και όχι το πέρασμα τους. Πάνω σε αυτή τη βάση χρειάζεται να εξετάσουμε και τις προτεραιότητες μας. Είναι η διέλευση των λεωφορείων αυτό που μας λείπει; Είναι η σωστή οργάνωση παροχής τουριστικών υπηρεσιών; Εκατοντάδες χιλιάδες διέρχονται ήδη και δεν σταματούν, χρειαζόμαστε και άλλους ή χρειαζόμαστε σχέδιο να προσελκύσουμε για διαμονή αυτούς που ήδη περνάμε από πάνω μας.

          Να υπενθυμίσω και το πραγματικό σημείο που βρίσκεται η διαδικασία για να επιτραπεί η διέλευση τουριστικών λεωφορείων από τη Νυμφαία και τον Άγιο Κωνσταντίνο: Με ενέργειες που έγιναν από τη πρώτη στιγμή που αναλάβαμε το Σεπτέμβριο του 2014 τη διοίκηση της Περιφέρειας, θέτοντας το ως πρώτη προτεραιότητα ο αείμνηστος Γ Παυλίδης, καταφέραμε και το Ελληνικό ΥΠΕΞ τον Αύγουστο του 2015, απέστειλε στο αντίστοιχο Βουλγαρικό ρηματική διακοίνωση με την οποία δήλωνε ότι επέτρεπε την διέλευση των τουριστικών λεωφορείων έως 55 θέσεων από Νυμφαία και έως 22 θέσεων από Άγιο Κωνσταντίνο. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα έπρεπε να γίνει μία αντίστοιχή δήλωση αποδοχής και από το Βουλγαρικό ΥΠΕΞ. Αυτή δεν έγινε ποτέ.

Είχαμε τότε ιδιαίτερα ενδιαφερθεί ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. επαφές και προσωπικά κατόπιν εντολής του Περιφερειάρχη Γ Παυλίδη επισκέφθηκα ανεπίσημα τις Βουλγαρικές αρχές ώστε να διερευνήσουμε τις προθέσεις. Το πρόβλημα εντοπίστηκε από πλευράς Βουλγάρων στο ότι η διέλευση τουριστικών λεωφορείων θα έπρεπε να διέρχεται από την πόλη του Κίρτζαλι,  η οποία όμως δεν διαθέτει περιμετρική οδό και κατά συνέπεια η κίνηση θα επιβάρυνε το οδικό δίκτυο της πόλης το οποίο όμως δεν είχε τη δυνατότητα να αντέξει.

Το Κίρτζαλι είχε υπό σχεδιασμό τη δημιουργία περιμετρικής οδού αλλά τα οικονομικά και τεχνικά δεδομένα προέβλεπαν παράδοση του έργου σε μία περίπου 7ετία. Παράλληλα θα ολοκληρωνόταν, όπως προέβλεπε η αρχική μελέτη, και μία τρίτη γραμμή διέλευσης από τη Μακάζα Νυμφαία για χρήση από φορτηγά. Μέχρι τότε δεν θα ήταν δυνατό να επιτραπεί μαζική διέλευση λεωφορείων από τη Μακάζα. Σε αυτό είχαμε προβάλει επιχειρήματα που τους είχαν πείσει και υπήρχε διάθεση να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και αυτό δεν προχώρησε, άλλα είναι και αυτό μία άλλη ιστορία.

Παράλληλα είχαν την πεποίθηση ότι με τη δημιουργία και λειτουργία της συνοριακής διάβασης Δημαρίου Ρουντοζέμ, θα αποφορτιζόταν η κίνηση από τη Μακάζα και παράλληλα τα λεωφορεία θα έβρισκαν διέξοδο μέσω Φιλιππούπολης Σμόλυαν Ρουντοζέμ που είχαν ήδη οδικό δίκτυο έτοιμο να δεχθεί αυτό το φορτίο και με βάση το χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2021 θα μπορεί να δοθεί σε κυκλοφορία και χρήση.

          Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα και επιπλέον είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι αρμοδιότητα του υπουργείου τουρισμού η διαδικασία για τη διέλευση λεωφορείων από τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Νυμφαία, αλλά του Υπουργείου Εξωτερικών. Όπως αντίστοιχα και το αίτημα για τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών στους Κήπους θα πρέπει να απευθυνθεί προς το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα στην Αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, που έχει εκ του νόμου, αποκλειστικά την ευθύνη των κτιριακών εγκαταστάσεων και της συντήρησης τους.

         Τα παραπάνω αποτελούν μύθους και πραγματικότητες που πολύ συνοπτικά θέλησα να σας μεταφέρω. Τα συμπεράσματα δικά σας. Απλά αν μείνουμε μόνο στο να ζητάμε να έρθουν λεωφορεία για να έχουμε τουρισμό θα πάθουμε ξανά αυτό που ζούμε από τη Νυμφαία – Μακάζα και δεν μας έγινε μάθημα. Δεν αρκεί να τους περνάμε από τα σύνορα πρέπει να μην τους αφήνουμε να φύγουν μακριά μας.

          Αυτό πρέπει να είναι το μεγάλο στοίχημα μας και όσο δεν το πετυχαίνουμε δεν πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες και φταίχτες αλλού, αλλά να κοιταχτούμε στον καθρέπτη.

          Είναι η ώρα για δουλειά ουσίας, αιτήματα προς τον αρμόδιο παραλήπτη και όχι αιτήματα προς οποιονδήποτε για εντυπωσιασμό, ανάλαφρες δηλώσεις και φωτογραφίες με τις ουρές των αυτοκινήτων στα σύνορα απλά να μας προσπερνούν.

 

 

Αρθρογράφος