Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την υποδοχή και Λιτανείας της θαυματουργού εικόνας της Υπέργειας Θεοτόκου “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ”

5 Σεπτεμβρίου 202208:36

* Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις *.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομιασ Ροδόπης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 16,34, 52 §2, 104 και 109 του Ν. 2696/99 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας*, όπως τροποποιήθηκε με Ν. 4530/2018 και ισχύει σήμερα.
 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας*, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 52 του Ν. 4313/2014.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 29Α του Ν. 1558/1985 *Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα*, όπως ισχύει.
 4. Το άρθρο 420 του Π.Κ.
 5. Υπ’ αριθ. 1507/22/1766418 από 30-08-2022 Διαταγή Α.Ε.Α./Κ.Α./Δ.Δ.Α.
 6. Υπ’ αριθ. 4301/22/1774659 από 31-08-2022 Διαταγή ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ.
 7. Το από 26-08-2022 έγγραφο-πρόγραμμα της Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής.
 8. Το υπ’ αριθ. 254057/3762 από 26-08-2022 έγγραφο της Π.Α.Μ.Θ.
 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 10. Η υπ’ αριθ. 4590/22/1763337 από 30-08-2022 αναφορά του Τ.Τ. Κομοτηνής και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε τμήματα οδών της πόλης της Κομοτηνής κατά την κατά την διάρκεια υποδοχής και Λιτανείας της θαυματουργού εικόνας της Υπέργειας Θεοτόκου “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ”.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

 1. Λόγω έκτακτων αστυνομικών μέτρων κατά την υποδοχή και Λιτανείας της θαυματουργού εικόνας της Υπέργειας Θεοτόκου “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” στην πόλη της Κομοτηνής προβαίνουμε στις ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις παρακάτω οδούς της πόλης της Κομοτηνής:

α. Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από την 17:00 ώρα της Τρίτη 06-09-2022:

 • Τμήμα οδών Γεώργιου Μακαρίου – Υψηλάντου στο ρεύμα εισόδου της πόλης, από την συμβολή με την οδό Μεραρχίας Σερρών (φωτεινοί σηματοδότες πλησίον καταστήματος Γεωργόπουλος) έως την συμβολή με την οδό Συμεωνίδου.  
 • Τμήμα οδών Παναγή Τσαλδάρη – Κακουλίδου – Συμεωνίδου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από την συμβολή με την οδό Υψηλάντου έως την συμβολή με την οδό Νικολάου Ζωίδη.
 • Τμήμα της οδού Δημοκρίτου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από την συμβολή με την οδό Γεωργίου Κονδύλη  έως την συμβολή με την οδό Υψηλάντου.
 • Στην οδό Μακεδονίας.
 • Στην οδό Ορφέως και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
 • Τμήμα οδών Θησέως – Λ. Ηρώων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την συμβολή με την οδό Χαριλάου Τρικούπη έως την συμβολή με την οδό Ορφέως.
 • Στην Λ. Δημοκρατίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
 • Τμήμα Οδών Δημάρχου Μπλέτσα – Σισμάνογλου στο ρεύμα εισόδου της πόλης (προς Ηρώο “ΣΠΑΘΙ”), από την συμβολή με την οδό Ζυμβρακάκη έως την συμβολή με την οδό Ορφέως.

  β. Απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και απομάκρυνση των ήδη σταθμευμένων οχημάτων από την

      17:00 ώρα της Τρίτης 06-09-2022

 

 • Στην οδό Λ. Δημοκρατίας από το Ηρώο της πόλης (ΣΠΑΘΙ) μέχρι τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
 • Στην οδό Θησέως.
 • Στην οδό Μητροπολίτου Σωζουπόλεως Παϊσίου.
 • Στην οδό Γρατινής.

  γ. Απομάκρυνση των σταθμευμένων οχημάτων και απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων από την

      12:00 ώρα της Τρίτης 06-09-2022

 

 • Στην οδό Μακεδονίας.
 • Στην οδό Ορφέως έως την συμβολή της με την οδό Ανδρούτσου (είσοδο πλατεία “Ειρήνης”).
 • Στην οδό Λ. Ηρώων από την συμβολή με την οδό Θησέως έως και την συμβολή με την οδό Μητροπολίτου Σωζουπόλεως Παπίσιού.
 1. Κατά την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες – παράπλευρες οδούς.

Άρθρο 2ο

 1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από τις ως άνω κατά περίπτωση ώρες της Τρίτης 06-09-2022 και θα διαρκέσουν μέχρι το πέρας των Αστυνομικών μέτρων, ενώ θα εφαρμόζονται από την τοποθέτηση σχετικών υπό του Κ.Ο.Κ. προβλεπόμενων πινακίδων ή από την έναρξη των Αστυνομικών μέτρων από τροχονόμους, σταδιακά.
 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 4530/2018.
 3. Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής που έχει κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμοδιότητα.
 4. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 16 και 104 του Ν. 2696/1999 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας* όπως τροποποιήθηκε ισχύει σήμερα. με το Ν. 4530/2018.

Αρθρογράφος