Πρόσκληση για την ετήσια γενική συνέλευση της ΔΑΔΑΑ την Τετάρτη 21 Ιουνίου

19 Ιουνίου 201708:13

Αγαπητοί Γονείς, Κηδεμόνες και Φίλοι του Συλλόγου ΔΑΔΑΑ,  

Σε επανάληψη της με αριθ. πρωτ. 29/5-6-2017 πρόσκλησης για την ετήσια Γενική – Καταστατική Συνέλευση του ΔΑΔΑΑ, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη απαρτίας και σύμφωνα με το άρθρο 11   του Καταστατικού του Συλλόγου μας και την υπ΄αριθμ. 30/ 8-6-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε εκ νέου την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017, ώρα 20:00 έως 21:00 στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου του Δήμου Κομοτηνής (Δ/νση: Μαρασλή και Πύργου γωνία 1 – δίπλα στο ξενοδοχείο Ανατόλια).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  • Λογοδοσία Προέδρου του ΔΣ για τα πεπραγμένα έτους 2016
  • Οικονομικός απολογισμός της Ταμία έτους 2016
  • Έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής Εσόδων Εξόδων έτους 2016
  • Έγκριση του Απολογισμού Δράσης του ΔΣ έτους 2016
  • Απόδοση ή απαλλαγή ευθυνών του ΔΣ έτους 2016
  • Έκθεση συζήτηση και έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2016
  • Προτάσεις τροποποίησης του Καταστατικού και επικύρωση από τη ΓΣ
  • Προτάσεις, συζήτηση για τη μελλοντική δράση του Συλλόγου

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το ½ πλέον ενός των ταμειακά τακτοποιημένων μελών για το έτος 2016 και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με ανάταση του χεριού.

Η παρουσία όλων κρίνεται απολύτως απαραίτητη για να διεξάγουμε ένα γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο επ΄ ωφελεία  των παιδιών μας και το μέλλον του Συλλόγου.

 

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος                                                 Η Γραμματέας

Ευάγγελος Λαφτσής                                   Ευγενία Εξακοΐδου

Αρθρογράφος