Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Κομοτηνής

10 Μαΐου 202116:54

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Κομοτηνής, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κομοτηνής στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του ΔήμουΚομοτηνής μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, τα οποία θα υλοποιούνται μόνο μέσω
τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση)
,σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη (1.3)

25

Χ

 

2

Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων (1.4)

25

Χ

 

3

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν (1.6)

25

Χ

 

4

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση (1.8)

25

Χ

 

5

Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή (2.5)

25

Χ

 

6

Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων (2.6)

25

Χ

 

7

Δημιουργία Ιστοσελίδας (3.6)

25

Χ

 

8

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων  (5.5)

25

Χ

 

9

Τοπική Ιστορία (6.10)

25

Χ

 

10

Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης (8.3)

25

Χ

 

11

Αθλητισμός και διατροφή (8.6)

25

Χ

 

12

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός, οινολογικός, γαστρονομικός τουρισμός (10.7)

25

Χ

 

13

Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών (10.9)

25

Χ

 

14

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας (10.16)

25

Χ

 

15

Δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης (10.22)

25

Χ

 

16

Βασικά Βουλγαρικά Α1 (10.28)

25

Χ

 

17

Κανόνες οικονομικής διαχείρισης αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας(10.46)

25

Χ

 

18

Διοργάνωση Τοπικών εκθέσεων με σκοπό την προβολή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων(10.65)

25

Χ

 

19

Χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες (10.67)

25

Χ

 

 

 

 

 

Την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://www.komotini.gr/
Μας αποστέλλετε την αίτηση σας συμπληρωμένη επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο  δελτίου αστυνομικής  ή διαβατηρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνσηvivkomot@otenet.gr.
Στην αίτησή σας μπορείτε να συμπληρώσετε μέχρι 2 επιλογές προγραμμάτων.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχήςαπευθυνθείτεστο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: 

Τηλ. : 25310 22589

Ταχ. Διεύθυνση:Δημοκρίτου &Στουκόπουλου , 69100 Κομοτηνή

Email: vivkomot@otenet.gr                                                                   

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.                       

 

 

Αρθρογράφος