anergia-seira

“Πράσινο φως” για 3.700 προσλήψεις

7 Ιανουαρίου 201315:43

anergia-seiraΑνοίγει ο δρόμος για την πρόσληψη κατά το τρέχον έτος 3.700 συμβασιούχων σε δήμους της χώρας, έπειτα από νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Με τη ρύθμιση ουσιαστικά αίρεται η απαγόρευση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου σε περίπτωση που σε κάποιον δήμο υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας με αυτές για τις οποίες προβλέπεται η σύμβαση. Αρχικώς, το υπουργείο Εσωτερικών προσανατολιζόταν η ρύθμιση να αφορά μόνο όσους δήμους διαθέτουν πλεονασματικό προϋπολογισμό.

Ωστόσο, έπειτα και από συνεννόηση με το ΑΣΕΠ, δόθηκε το “πράσινο φως” για όλους τους δήμους, με δεδομένο πως οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού μόνιμοι υπάλληλοι και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα είναι παγωμένες έως το 2016 σύμφωνα με όσα προβλέπει το τελευταίο Μνημόνιο.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις από 8 έως 11 μηνών και το κόστος θα καλύπτεται μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), του ΕΣΠΑ ή τυχόν αντιτίμων που καταβάλλονται στους δήμους για παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. Στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών δεν απέκλειαν ο αριθμός των προσλήψεων με σύμβαση έργου να φτάσει και τις 3.800.

Με τις προσλήψεις αυτές οι δήμοι θα μπορέσουν να στελεχώσουν συγκεκριμένες υπηρεσίες τους, όπως για παράδειγμα τις τεχνικές. Σε κάθε περίπτωση, o αριθμός των θέσεων θα είναι μειωμένος σε σχέση με το 2012 όταν εγκρίθηκαν 4.277 συμβάσεις έργου, δεδομένου ότι η μείωση αυτή επιβάλλεται από το Μνημόνιο.

Για την έγκριση των προσλήψεων θα πρέπει να δοθεί βεβαίωση από το ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η βεβαίωση εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του φορέα στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο που θα εκτελεστεί, ο αριθμός των προσώπων που θα το εκτελέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου και ο τόπος εκτέλεσης αυτού .

Παράλληλα, στο αίτημά τους οι δήμοι θα περιλαμβάνουν και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων τους και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί από αυτούς.

Η σύναψη των συμβάσεων έργου θα γίνει σταδιακά μέσα στο έτος και ανάλογα με τις ανάγκες των δήμων. Βάσει της πάγιας τακτικής το υπουργείο Εσωτερικών θα καλέσει τους δήμους να υποβάλουν τα αιτήματά τους ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει στην κατανομή των θέσεων ανά φορά και να δοθεί το “πράσινο” φως για να προχωρήσουν οι προσλήψεις.

Μετά τη σχετική έγκριση, οι δήμοι θα εκδίδουν μεμονωμένες προκηρύξεις με τις οποίες θα καλούν τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αιτήσεις. Η επιλογή των σποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με κριτήρια που προβλέπουν οι διαδικασίες ΑΣΕΠ για τις συμβάσεις έργου και μεταξύ των οποίων θα ληφθούν υπόψη o χρόνος ανεργίας, ο βαθμός πτυχίου, n προϋπηρεσία, η ύπαρξη ανήλικων τέκνων, η ιδιότητα του πολυτέκνου ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, ο γονέας ή το τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας κ.ά.

Για την κατάταξη λαμβάνεται επίσης υπόψη ο βαθμός εντοπιότητας και συγκεκριμένα προτάσσονται κατά σειρά οι δημότες του δήμου, στη συνέχεια οι δημότες των υπόλοιπων δήμων του νομού και τέλος οι μόνιμοι κάτοικοι άλλων νομών. Με την προκήρυξη θα ορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι, καθώς και τυχόν ειδικά προσόντα ανάλογα με τη θέση (π.χ. άδειες άσκησης επαγγέλματος, άδειες οδήγησης, άδειες χειρισμού μηχανημάτων κ.λπ.).

Στο πακέτο των προσλήψεων αυτών με σύμβαση έργου δεν περιλαμβάνονται οι θέσεις για προσωπικό καθαριότητας για τις οποίες θα προβλεφθεί διαφορετική διαδικασία. Σημειώνεται ότι και το 2012 οι προσλήψεις εποχικών στις υπηρεσίες καθαριότητας δεν ενέπιπταν στους περιορισμούς που έχουν τεθεί από την τρόικα καθώς καλύπτονται από ανταποδοτικά τέλη.

Δεν περιλαμβάνονται επίσης θέσεις βρεφονηπιοκόμων, νηπιαγωγών, μουσικών (όπως δάσκαλοι ωδείων) και ορισμένες άλλες ειδικές κατηγορίες για τις οποίες εγκρίθηκαν οι συμβάσεις εντός του 2012 και προβλέφθηκε να έχουν 14μηνη διάρκεια προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες για όλο το εκπαιδευτικό έτος του 2013.

Παράλληλα τρέχει και η διαδικασία για την ανεύρεση των κενών θέσεων σε δήμους, οι οποίες θα καλυφθούν από υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία είχαν υποβληθεί αιτήματα για κάλυψη άνω των 1.000 θέσεων. Πρόκειται για θέσεις διοικητικού προσωπικού και συγκεκριμένα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διοικητικού, Διοικητικού Λογιστικού, Διοικητικού Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων.

Για την κάλυψη των θέσεων αυτών έχει συγκροτηθεί ειδικό τριμελές συμβούλιο με πρόεδρο από το ΑΣΕΠ, το οποίο θα αναλάβει να εξετάσει τα αιτήματα και να αποφανθεί ποια θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα.

Στη συνέχεια θα γίνει η ανακοίνωση των θέσεων ανά υπηρεσία και ανά φορέα και οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα θα κληθούν να υποβάλουν αιτήσεις δηλώνοντας την προτίμηση τους.

Και σε αυτή την περίπτωση, εκτός από τη συνάφεια των προσόντων τους με τις επιδιωκόμενες θέσεις, θα ληφθεί υπόψη η εντοπιότητα και θα προκρίνονται οι δημότες του φορέα που προκηρύσσονται οι θέσεις.

Μεταφορά θέσεων από το 2012

Παράταση της ισχύος των εγκρίσεων για προσλήψεις εποχικού προσωπικού που δόθηκαν το 2012 προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με σχετικό άρθρο ορίζεται πως συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου, βάοει αιτημάτων των δήμων και περιφερειών καθώς και των νομικών τους προσώπων για τα οποία έχει δοθεί έγκριση από την αρμόδια επιτροπή έως το τέλος του 2012, θα μπορούν να συναφθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 και να υλοποιηθούν για όσο διάστημα προβλέπεται. Οι συμβάσεις αυτές αφορούν πάνω από 3.700 προσλήψεις που δρομολογούνται προς έγκριση εντός του 2013.

(Τα Νέα)

Αρθρογράφος

blank
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr