Παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

15 Ιανουαρίου 202118:19

Ύστερα από αίτημα του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών που συνοδευόταν από τεκμηριωμένα επιχειρήματα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με απόφαση της παρέτεινε την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης πολιτικής προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Μαρωνείας και Σαπών, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

          Σύμφωνα με την απόφαση η παράταση ισχύει έως και 12 Ιουλίου 2021.

Αρθρογράφος