Οντέρ Μουμίν: Επιστολή για το λατομείο αδρανών υλικών του οικισμού Δύμης  

6 Ιουνίου 202002:38

Με την επιστολή του στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Ροδόπης, ο Δήμαρχος Ιάσμου, Οντέρ Μουμίν, ζητά να ελεγχεί εάν τηρούνται από την εταρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ οι περιβαλλοντικοί όροι κατά τη λειτουργία του λατομείου αδρανών υλικών στην λατομική περιοχή του οικισμού Δύμης.

 

Ο Δήμαρχος Ιάσμου επισημαίνει ότι έχουν γίνει πλειστάκις αποδέκτες έντονων διαμαρτυριών  από κάτοικους των οικισμών Δύμης και Φωλεάς πως αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από μεγάλες ποσότητες σωματιδίων σκόνης που παράγονται κατά τη λειτουργία του εν λόγω λατομείου, τα οποία εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και σοβαρό πρόβλημα στην παραγωγή κερασιών στην περιοχή, καθώς επικάθονται στους καρπούς και υποβαθμίζουν την ποιοτική τους αξία, καθιστώντας τα μη εμπορεύσιμα.

Αρθρογράφος