Οδηγίες της Δ/νσης Κτηνιατρικής για τη θρησκευτική εορτή “Κουρμπάν Μπαϊραμ”

14 Ιουνίου 202414:21

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, αναφορικά με τη θρησκευτική εορτή «Κουρμπάν Μπαϊράμ» των Μουσουλμάνων συμπολιτών μας  για το έτος 2024 που εορτάζεται από τις 16 έως τις 19 Ιουνίου, ενημερώνει για τα παρακάτω:

 

 • κατά τη θρησκευτική εορτή «Κουρμπάν Μπαϊράμ», για ενδεχόμενη σφαγή βοοειδών και αιγοπροβάτων εκτός σφαγείων, σε χώρους που δεν διενεργείται κανένας κτηνιατρικός έλεγχος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες  δεν μπορούν να εγγυηθούν την υγιεινή και ασφάλεια του παραγόμενου κρέατος.
 • στους χώρους πρόχειρης σφαγής είναι άγνωστο εάν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος (μη αποτέφρωση των υλικών ειδικού κινδύνου, πιθανή απόρριψη των ζωικών υποπροϊόντων στο περιβάλλον κλπ),

 

και έχοντας ως στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών, επισημαίνει  πως κατά την περίοδο εορτασμού του «Κουρμπάν-Μπαϊράμ» πρέπει να εφαρμοστούν τα παρακάτω:

 

 1. Η αγορά βοοειδών και αιγοπροβάτων  από οποιαδήποτε εκμετάλλευση διενεργείται μετά από έγκριση των Αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών και τα ζώα που μετακινούνται πρέπει να φέρουν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (άδεια διακίνησης, διαβατήρια,  σήμανση ζώων).
 2. Τα ζώα κατά την μετακίνηση προστατεύονται από επιθέσεις εντόμων με εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά ενώ στα βοοειδή εφαρμόζονται επιπλέον και τα μέτρα για την Οζώδη Δερματίτιδα. Το μεταφορικό μέσο πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πριν και μετά τη φόρτωση των ζώων.
 3. Ο ιδιοκτήτης του/ων ζώου/ων ή και ο οδηγός του οχήματος πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των ζώων παρέχοντας σκιερό μέρος και  νερό κατά την στάση ή το δρομολόγιο.
 4. Όλα τα ζώα πρέπει να σφάζονται σε εγκεκριμένα σφαγεία, σύμφωνα με τα ήθη και έθιμα της μουσουλμανικής θρησκείας και θα εξετάζονται από επισήμους κτηνιάτρους πριν και μετά τη σφαγή. Επισημαίνεται πως για τις ανάγκες της γιορτής, όλα τα σφαγεία της Περιφέρειας θα λειτουργούν  για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για την διεκπεραίωση των σφαγών.
 5. Συστήνεται να προτιμώνται αιγοπρόβατα μικρότερα των 18 μηνών, καθώς τα ζώα αυτής της ηλικίας δεν αποτελούν κίνδυνο  για μετάδοση Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας και το κρέας μπορεί να παραλαμβάνεται άμεσα από τους  καταναλωτές. Ζώα μεγαλύτερης ηλικίας πρέπει να εξετάζονται για Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες και μόνο μετά από αρνητικό εργαστηριακό αποτέλεσμα το κρέας τους θα διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση.
 6. Αν τα ζώα που πρόκειται να σφαγούν είναι βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών και για τα αιγοπρόβατα μεγαλύτερα των 18 μηνών, τα εξής όργανα δεν καταναλώνονται και θα πρέπει να οδηγούνται σε μονάδα αποτέφρωσης για καταστροφή:
 • ΒΟΟΕΙΔΗ: Το κρανίο με το μυαλό, τα μάτια, οι αμυγδαλές, ο νωτιαίος μυελός, η σπονδυλική στήλη, ολόκληρο το έντερο και το μεσεντέριο,
 • ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ: Ολόκληρο το κεφάλι και ο νωτιαίος μυελός (στα ζώα μεγαλύτερα των 12 μηνών)
 1. Όλα τα παραγόμενα ζωικά υποπροϊόντα (πλην των δερμάτων) που θα προκύψουν από τη σφαγή πρέπει να οδηγούνται σε μονάδα αδρανοποίησης και αποτέφρωσης.
 2. Υπενθυμίζουμε πως μπορούν να διαγραφούν από τα μητρώα μόνο εκείνα τα ζώα που θα σφαγούν σε εγκεκριμένο  σφαγείο, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις συνδεδεμένες οικονομικές ενισχύσεις.
 3. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συνεργαστούν με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για την προστασία της Υγείας των Μουσουλμάνων καταναλωτών, την προστασία των ζώων και  του περιβάλλοντος και την αποτροπή εμφάνισης και διασποράς Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων.

 

Παρακαλούμε όλες τις Αρχές, τους Μουσουλμάνους συμπολίτες μας καθώς και κάθε εμπλεκόμενο, να συνδράμουν για την άρτια και ομαλή διενέργεια των σφαγών στα πλαίσια του «Κουρμπάν Μπαϊράμ».

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  επικοινωνήσετε με τα τοπικά Τμήματα Κτηνιατρικής.

Αρθρογράφος