Ο Σύλλογος ΔΑΔΑΑ στην αγκαλιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1 Αυγούστου 201815:16

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι εγκρίθηκε η πρόταση ERASMUS+ KA2 με τίτλο «Ολιστική προσέγγιση του προσωποκεντρικού σχεδιασμού για άτομα στο φάσμα του Αυτισμού» στην οποία συμμετέχει ως εταίρος ο σύλλογος Δ.Α.Δ.Α.Α μαζί με άλλους 7 εταίρους από Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία και F.Y.R.O.M.

Σκοπός του προγράμματος είναι να φέρει τεχνογνωσία και στην Ευρώπη από τις αγγλοσαξωνικές χώρες και κυρίως τις Η.Π.Α και την Μεγάλη Βρετανία που χρησιμοποιείται ευρέως, με μεθόδους οργάνωσης προσωπικού πλάνου ζωής των ατόμων του φάσματος και των οικογενειών τους και προς αυτό θα υπάρξει χρηματοδότηση της τάξεως των 400.000,00€ στο σχέδιο μας.

Εκτος από τα δεδομένα οφέλη που θα αποκομίσει ο σύλλογος Δ.Α.Δ.Α.Α από το συγκεκριμένο σχέδιο, θα αποκτήσει τεχνογνωσία στην διαχείριση προγραμμάτων, γεγονός που θα του δώσει την ευκαιρία να βρει στο άμεσο μέλλον χρηματοδοτικά εργαλεία που θα εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα και την συνεχή εξάπλωση των δράσεων του προς όφελος των παιδιών μας.

Υπεύθυνος της κατάθεσης και της διεξαγωγής του προγράμματος είναι το μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας Δημήτρης Αναστασόπουλος

Αρθρογράφος