Νέα στρατηγική της ΕΕ για την προστασία και την ενδυνάμωση των παιδιών στον κόσμο του διαδικτύου

22 Αυγούστου 202219:48

Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την ενδυνάμωση των παιδιών στον κόσμο του διαδικτύου στοχεύει στη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών που είναι κατάλληλες για την ηλικία τους και στην διασφάλιση της προστασίας, της ενδυνάμωσης και του σεβασμού όλων των παιδιών στο διαδίκτυο.

Σήμερα τα περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούν από μικρή ηλικία τα έξυπνα τηλέφωνά τους καθημερινά. Οι σύγχρονες συσκευές προσφέρουν οφέλη επιτρέποντας στα παιδιά να αλληλεπιδρούν με άλλους, να μαθαίνουν στο διαδίκτυο και να ψυχαγωγούνται. Ωστόσο, τα οφέλη αυτά συνοδεύονται από κινδύνους όπως οι κίνδυνοι έκθεσής τους στην παραπληροφόρηση, στον κυβερνοεκφοβισμό, σε επιβλαβές και παράνομο περιεχόμενο.

Οι τρείς κύριοι πυλώνες της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για ένα καλύτερο  και ασφαλέστερο διαδίκτυο για τα παιδιά είναι:

  • Ασφαλείς ψηφιακές εμπειρίεςγια την προστασία των παιδιών από επιβλαβές και παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο, επιβλαβείς και παράνομες συμπεριφορές, και κινδύνους, καθώς και για τη βελτίωση της ευημερίας τους μέσω ενός ασφαλούς και κατάλληλου για την ηλικία τους ψηφιακού περιβάλλοντος.
  • Ψηφιακή ενδυνάμωση, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητεςγια να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές και να εκφράζονται με ασφάλεια και υπευθυνότητα στο διαδίκτυο.
  • Ενεργός συμμετοχή, σεβασμός προς τα παιδιά και παροχή της δυνατότητας να εκφράσουν τις απόψεις τους στο ψηφιακό περιβάλλον, με περισσότερες δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση παιδιών για την προώθηση καινοτόμων και δημιουργικών ασφαλών ψηφιακών εμπειριών.

Αρθρογράφος