Μειονοτικό Σχολείο Κομοτηνής & Διαπολιτισμικό Γενικό Λύκειο Σαπών στο Πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

3 Οκτωβρίου 202207:00

Η οριστικοποίηση της συμμετοχής κάθε σχολείου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής βάσει οδηγιών που έχουν αποσταλεί στα επιλεγέντα σχολεία. Η επιλογή των σχολείων έγινε με γνώμονα την όσο ευρύτερη κάλυψη όλων των περιφερειών της χώρας. Σημειώνεται πως και οι 13 περιφέρειες εκπροσωπούνται, ενώ φέτος έχουμε ένα μεγάλο αριθμό σχολείων επαγγελματικής κατάρτισης αλλά επίσης σχολεία ειδικής αγωγής και ακόμα δεύτερης ευκαιρίας. Σχολεία που είχαν επιτυχώς συμμετάσχει στο πρόγραμμα πέρσι είχαν εγγυημένη θέση στο πρόγραμμα για τη φετινή χρονιά. Ο συνημμένος πίνακας αναφέρει τα σχολεία που έχουν επιλεγεί για συμμετοχή στο πρόγραμμα ανά περιφέρεια.

 

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα ευχαριστεί όλα τα σχολεία που έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα, σημειώνοντας τη βούληση του για συνεργασία με όλα τα σχολεία – ανεξαρτήτως συμμετοχής ή όχι στο πρόγραμμα – που υλοποιούν δράσεις αναφορικά με θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδικότερα.

epas_-_-_2022-23

Αρθρογράφος