Μία Παιδιατρική ΜΕΘ θα Θωρακίσει τα Παιδιά της ΑΜΘ & των Νησιών του Β. Αιγαίου

13 Ιουνίου 202408:01

Γράφει η Έφη Βαλίλα

Αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η σημαντική παραδοχή χωρίς προσωπικά κίνητρα, σε ότι αφορά στην έλλειψη μίας ΜΕΘ σε επίπεδο ολόκληρης της Περιφέρειας μας!!!.

Η έλλειψη αυτή, αποτελούσε τα τελευταία χρόνια και αποτελεί και σήμερα, ένα ανοιχτό πεδίο συζήτησης, αφού η πιο κοντινή Παιδιατρική ΜΕΘ για την Περιφέρεια της ΑΜΘ, είναι αυτή στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η δυναμικότητα της είναι της τάξεως των 8 κλινών, και μπορεί να εξυπηρετεί, οκτώ -μόνον παιδιά – για ολόκληρη τη Β. Ελλάδα!!!.

Η συνομιλητής μας, εκλεκτή Συνάδερφος Δημοσιογράφος κα Ειρήνη Κοντογεωργίου, «Εκπρόσωπος Πρωτοβουλίας για τη Δημιουργία Παιδιατρικής ΜΕΘ στην ΑΜΘ», επεσήμανε εμφατικά και τα παρακάτω:

Για να ισχυροποιηθεί το αίτημα μας, αποφασίσαμε για πρακτικούς λόγους, να ξεκινήσουμε να ενημερώσουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΑΜΘ, ώστε να υιοθετηθεί το ψήφισμα μας, αφού για το «όργανο – λειτουργικό κομμάτι» καθώς και το «χρηματοδοτικό της σχήμα», μπορούν να υποστηριχτούν από πηγές την Ε.Ε…

Άλλωστε (κατά την άποψη μας) αλλά και της συνομιλήτριας μας, θα μπορούσε να υποστηριχτεί ένα τέτοιο κοινωνικό αίτημα και από τους Διοικητές, των έξι Νοσοκομείων σε επίπεδο Περιφέρειας. Αρχικά να ενημερωθούν και κατόπιν να ακολουθήσει μία συνάντησή μεταξύ τους γι’ αυτό το μείζον κοινωνικό θέμα!! Είναι επιβεβλημένη πρωτίστως, μία απόφαση από κοινού, πιο Νοσοκομείο της Περιφέρειας ΑΜΘ, έχει τα περισσότερα προτερήματα, και την καταλληλότερη υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να δημιουργηθεί στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο η Παιδιατρική ΜΕΘ.

Θα  πρέπει όμως πρώτα να προηγηθεί η εκπόνηση μίας οικονομοτεχνικής μελέτης, επιστημονικά πλήρως τεκμηριωμένη,  η οποία θα υποστηρίζει την πρόταση αυτή.

Επιπλέον με αυτή τη μελέτη, οι βουλευτές της περιοχής, θα επισκεφθούν τον Υπουργό Υγείας, έχοντας στα χέρια τους μία πλήρως στοιχειοθετημένη μελέτη, η οποία θα αφαιρεί τη δυνατότητα υπεκφυγής και προσχηματικού ελιγμού, από τον εκάστοτε «Υπουργό Υγείας», όπου φυσικά δεν θα μπορεί να ξεφύγει πλέον, με αόριστες – έωλες και ατεκμηρίωτες απαντήσεις – όπως έγινε- με την περίπτωση – απάντηση, του κου Γεωργιάδη, στους  Βουλευτές: του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ!!!.

Πιο συγκεκριμένα η απάντηση του κου Γεωργιάδη ήταν η εξής:

 […Δεν πληρούνται τα πληθυσμιακά κριτήρια για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Χάνονται οι δεξιότητες των γιατρών δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά…].  

Από μία σύντομη διερεύνηση, που πραγματοποίησε η συνομιλήτριά μας, προέκυψε ότι δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες, τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε Παγκόσμιο Επίπεδο που να επιβάλλουν συγκεκριμένα κριτήρια για την δημιουργία Παιδιατρικής ΜΕΘ όπως: με βάση τον πληθυσμό ή και το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής που είναι συνυφασμένο, με τη δυνατότητα προσπελασιμότητας που η κάθε περιοχή παρέχει…

Ακροτελεύτια

Η άποψή μας είναι ότι: υπάρχει πάντα ένα φως που μας καθοδηγεί, αυτό της ελπίδας, αρκεί ο κίνδυνος που ελλοχεύει να μπορεί ν’ αποτραπεί και οι «νοώντες νοήτωσαν»…

***Η παρούσα πρόταση, για δημιουργία Παιδιατρικής ΜΕΘ σε ολόκληρο της εύρος της, έγινε από την εκλεκτή Συνάδερφο Δημοσιογράφο κα Ειρήνη Γεωργίου, την οποία και θερμά ευχαριστούμε! 

πηγή: Kavala-Portal

Επιτακτική ανάγκη η ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Αρθρογράφος