Ιλχάν Αχμέτ: Αναφορά για πρόσθετη χρηματοδότηση του Δήμου Αρριανών

21 Ιανουαρίου 202107:05

Εστάλη αναφορά προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδη από τον βουλευτή Ροδόπης κ. Ιλχάν Αχμέτ, προς τον οποίο κοινοποιείται η επιστολή του δημάρχου Αρριανών που περιλαμβάνει αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση του δήμου του για την ενίσχυση των πληττόμενων από τα περιοριστικά μέτρα λόγω Covid 19, κατοίκων των κοινοτήτων Στροφής, Αγιοχωρίου, Ηπίου και Νέδας του οικείου Δήμου.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της αναφοράς αλλά και η επιστολή του δημάρχου Αρριανών.

ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

 

  ΑΝΑΦΟΡΑ

Αθήνα, 20/01/2021

 

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών

κ. ΒορίδηΜαυρουδή

ΘΕΜΑ:Αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση στον Δήμο Αρριανώντης Π.Ε. Ροδόπης για την στήριξη της Κοινότητας Στροφής και των Τοπικών Κοινοτήτων Αγιοχωρίου, Νέδας και Ηπίου εξαιτίας των μέτρων περιορισμού λόγω Covid 19

 

Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 εφαρμόσθηκαν περιοριστικά μέτρα λόγω Covid 19 στην Κοινότητα Στροφής του Δήμου Αρριανών που επεκτάθηκαν στις 5 Ιανουαρίου 2021 και στις Τοπικές Κοινότητες Αγιοχωρίου, Ηπίου και Νέδας του ίδιου Δήμου.

Ο Δήμος Αρριανών ανέλαβε την μέριμνα για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα) των κατοίκων των ανωτέρω κοινοτήτων καθώς και κάθε είδους άλλης συνδρομής.

Με την παρούσα αναφορά μου, σας κοινοποιώ την επιστολή του Δημάρχου Αρριανών και σας ζητώ όπως μεριμνήσετε για την παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης στον οικείο δήμο για την συνέχιση της απρόσκοπτης συμμετοχής του στο έργο της συνδρομής στους πληττόμενους κατοίκους των συγκεκριμένων κοινοτήτων.

 

Ο αναφέρων Βουλευτής

Ιλχάν Αχμέτ

46-20 ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αρθρογράφος