Οι δραστηριότητες των κατασκηνώσεων της ΙΜΜΚ

10 Ιουλίου 202110:43

Ἡ κατασκηνωτική περίοδος τῶν κοριτσιῶν ὁδεύει πρὸς τὸ τέλος της. Ὁ χρόνος κυλάει τόσο σύντομα, ὅταν οἱ καθημερινές ψυχαγωγικές δραστηριότητες εἶναι τόσες πολλές καὶ εὐχά­ριστες καὶ συνδέονται ἁρμονικά μὲ τὴν σωστή διαπαιδα­γώγηση καὶ τὴν πνευματική οἰκοδομή τῶν παιδιῶν.

Οἱ καθημερινές ἀθλοπαιδίες, ὁ χρωματοπόλεμος, τὸ κυνήγι τοῦ κρυμμένου θησαυροῦ, τὸ μπάνιο στὴ θάλασσα, ὁ Καραγκιόζης, τὸ τραγούδι, ὁ χορός, τὸ τραμπολίνο ἔχουν ἐνθουσιάσει τοὺς μικρούς μας κατασκηνωτές.

Παράλληλα, τὰ ἐκπαιδευτικά καὶ ἐνημερωτικά προγράμματα, ὅπως ἡ ἀφιερωμένη ὁμιλία στὴν συμπλήρωση τῶν 200 χρόνων ἀπό τὴν ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἡ ἐνημέρωση ἀπό μέλη τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ καὶ ἀπό διασώστες γιὰ τὴν διάσωση καὶ παροχή πρώτων βοηθειῶν καὶ τὴν συνεισφορά τῶν σκύλων – διασωστῶν σὲ περιπτώσεις σεισμῶν καὶ ἄλλων καταστροφῶν, ἐφοδιάζουν τὰ παιδιά μὲ χρήσιμες γνώσεις γιὰ τὴν πορεία τῆς ζωῆς τους.

Ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου ἀπο­τελεῖ ἐπίσης καὶ ἡ λειτουργική ζωή, τόσο μὲ τὸ Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως, ὅσο καὶ μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας.

Τὸ ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης τῶν ἐθελοντῶν στελεχῶν καὶ ἡ ἄριστη σχέση τους μὲ τὰ παιδιά ἀποτελεῖ θεμέλιο γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς Κατασκηνώσεως καὶ ἐξασφαλίζει μιὰ ἀξέχαστη καὶ εὐχάριστη ἐμπειρία γιὰ ὅλους.

Αρθρογράφος