Η Διοίκηση Γιάννη Γκαράνη είναι υπεύθυνη για ημιτελή κι ανασφαλή έργα στα σχολεία του Δήμου Κομοτηνής;

Η Διοίκηση Γιάννη Γκαράνη υπεύθυνη για ημιτελή κι ανασφαλή έργα στα σχολεία του Δήμου Κομοτηνής; Μήπως μας κοροϊδεύουν; Θα μας ενημερώσει … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Διοίκηση Γιάννη Γκαράνη είναι υπεύθυνη για ημιτελή κι ανασφαλή έργα στα σχολεία του Δήμου Κομοτηνής;.