Ερώτηση από τον Ιλχάν Αχμέτ για την υποβάθμιση του πτυχίου των ΤΕΦΑΑ

3 Δεκεμβρίου 201822:59

Κατατέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η με αριθμό πρωτοκόλλου 3968/03-12-2018, ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης, Ιλχάν Αχμέτ προς τον υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά τα εργασιακά δικαιώματα των αποφοίτων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. ενόψει και της σημερινής κινητοποίησης της ακαδημαϊκής κοινότητας του Δ.Π.Θ. στην πόλη της Κομοτηνής.

Στην ερώτηση τονίζεται μεταξύ άλλων ότι “με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, ένας απόφοιτος επαγγελματικής ειδικότητας ΕΠΑΛ, χωρίς πιστοποιημένη παιδαγωγική κατάρτιση, αποκτά επαγγελματικά δικαιώματα ‘’εκπαιδευτή’’ σε γυμναστήρια ή χώρους αθλητικής αναψυχής ή ακαδημίες.

Ενώ θα αναμενόταν η Πολιτεία να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο παιδαγωγικής επάρκειας και εξειδικευμένης επιστημονικής κατάρτισης σε όσους απασχολούνται ως εκπαιδευτές, ιδιαίτερα στις αναπτυξιακές ηλικίες, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ακόμη και για την άσκηση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες δεν προβλέπεται η παρουσία εξειδικευμένου πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, αλλά αυτή αφήνεται στα χέρια ανειδίκευτων ‘’εκπαιδευτών’’.

Ο αρμόδιος υπουργός ερωτάται από τον Ιλχάν Αχμέτ εάν προτίθεται να αποσύρει άμεσα τις επίμαχες διατάξεις του σχεδίου νόμου που θέτουν σε αμφισβήτηση επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί με πολυετείς αγώνες, εξομοιώνοντας τους τίτλους σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων σε όλες τις αντίστοιχες πανεπιστημιακές σχολές της χώρας.

Ακολουθεί επισυναπτόμενο το κείμενο της ερώτησης

ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ

Βουλευτής Ροδόπης-Δημοκρατική Συμπαράταξη

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Αθήνα 3-12-2018

ΠΡΟΣ: Υπουργό Πολιτισμού &Αθλητισμού 

ΘΕΜΑ:Αντιδράσεις στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις»

 

Με την αναστολή Εκπαιδευτικού έργου από την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου αντέδρασαν η Κοσμητεία, η Γενική Συνέλευση και ο Σύλλογος Φοιτητών «Σπύρος Λούης» του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις», θέλοντας να προασπίσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το οποίο θεωρούν ότι πλήττει το επάγγελμα του προπονητή και εκπαιδευτή – γυμναστή.

Θεωρούν επίσης, ότι αυτή η επαγγελματική δραστηριότητα ήδη βάλλεται εδώ και χρόνια από την παράνομη άσκηση και αντιποίησή της από ανειδίκευτους, ελλιπούς εκπαίδευσης και εμπειρικούς προπονητές ή εκπαιδευτές.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, ένας απόφοιτος επαγγελματικής ειδικότητας ΕΠΑΛ, χωρίς πιστοποιημένη παιδαγωγική κατάρτιση, αποκτά επαγγελματικά δικαιώματα ‘’εκπαιδευτή’’ σε γυμναστήρια ή χώρους αθλητικής αναψυχής ή ακαδημίες. Ενώ θα αναμενόταν η Πολιτεία να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο παιδαγωγικής επάρκειας και εξειδικευμένης επιστημονικής κατάρτισης σε όσους απασχολούνται ως εκπαιδευτές, ιδιαίτερα στις αναπτυξιακές ηλικίες, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ακόμη και για την άσκηση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες δεν προβλέπεται η παρουσία εξειδικευμένου πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, αλλά αυτή αφήνεται στα χέρια ανειδίκευτων ‘’εκπαιδευτών’’.

Παρόλο που με τον Ν219/2006 (άρθρο 3, παρ. 5β) εκπαιδευτές-γυμναστές σε ιδιωτικά γυμναστήρια προβλέπονταν να είναι μόνο πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α., το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου εξομοιώνει το πτυχίο ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με τίτλο σπουδών Μετα-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) και πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ).

Με το νέο σχέδιο νόμου ισχύει κάτι ανάλογο και με το επάγγελμα του προπονητή, το οποίο θα μπορούν να ασκήσουν, όχι μόνο οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α., αλλά και απόφοιτοι Κολλεγίων, ΙΕΚ, επαγγελματικής ειδικότηταςΕΠΑΛ, καθώς και κάτοχοι τίτλου προπονητή από τις Σχολές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στις σχολές ΓΓΑ μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι Λυκείου με αθλητική εμπειρία, την οποία θα μπορούν να πιστοποιήσουν ακόμη και με απλή υπεύθυνη δήλωση. Για άλλη μια φορά, εξομοιώνονται οι πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδές των Τ.Ε.Φ.Α.Α. διάρκειας 4 ετών, με σχολές προπονητών της ΓΓΑ διάρκειας μόλις 6 μηνών ή με τίτλους σπουδών Μετα-Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) και διπλώματα επαγγελματικής ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ).

Επιπρόσθετα, το σχέδιο νόμου εκχωρεί εκπαιδευτικές αρμοδιότητες στη ΓΓΑ και σε ομοσπονδίες, μετατρέποντας διοικητικές υπηρεσίες και αθλητικούς οργανισμούς σε φορείς εκπαίδευσης, πιστοποίησης και κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, παρόλο που δίνει επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους των Τ.Ε.Φ.Α.Α. (προπονητής Α΄ επιπέδου – εκπαιδευτής), τους πλήττει καίρια, καθώς εξομοιώνει την πανεπιστημιακή τους κατάρτιση με τη Δευτεροβάθμια ή τη Μετα-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα πτυχίο Α.Ε.Ι.

Μετά τα παραπάνω, ερωτάσθε:

Προτίθεστε να αποσύρεται άμεσα τις επίμαχες διατάξεις του σχεδίου νόμου που θέτουν σε αμφισβήτηση επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί με πολυετείς αγώνες, εξομοιώνοντας τους τίτλους σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων σε όλες τις αντίστοιχες πανεπιστημιακές σχολές της χώρας ;     

 

Ο ερωτών βουλευτής,

 

Ιλχάν Αχμέτ, Ροδόπης

Αρθρογράφος