Επιστολή συμπαράστασης προς υγειονομικούς υπαλλήλους που τελούν σε αναστολή

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 συζητήθηκε το θέμα της αναστολής εργασίας υγειονομικών υπαλλήλων, παρουσία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Επιστολή συμπαράστασης προς υγειονομικούς υπαλλήλους που τελούν σε αναστολή.