Επιμνημόσυνη δέηση για την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως στην Ι.Μ. Μαρωνείας και Κομοτηνής

30 Μαΐου 201500:51

Τό πρωΐ τῆς Παρασκευῆς, 29ης Μαΐου 2015, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Κομοτηνῆς ἀμέσως μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων προέστη τῆς ἐπιμνημοσύνου δεήσεως τοῦ τελευταίου Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ Παλαιολόγου καί τῶν σύν αὐτῷ ἀναιρεθέντων Κληρικῶν καί λαϊκῶν, πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλευούσης.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελήμων μετά τό μνημόσυνον ἀνεφέρθη εἰς τήν θλιβερήν ταύτην ἐπέτειον καί προέτρεψε τό ἐκκλησίασμα νά διατηρῇ ἄσβεστη τή μνήμη καί νά δέεται προσευχητικῶς ὑπέρ τῶν πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν προασπιστῶν τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος.

 
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Αρθρογράφος