Εκλογές για ανάδειξη νέου ΔΣ στη ΔΑΔΑΑ Ν.Ροδόπης

27 Ιουνίου 201808:33

Τα μέλη της ΔΑΔΑΑ Ν.Ροδόπης καλούνται σήμερα, 27 Ιουνίου 2018, ώρα 19:00 έως 21:00 στο γραφείο του συλλόγου (στον αύλειο χώρο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην οδό Χατζηκωνσταντή Ζωίδη δίπλα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, Κομοτηνή) για να εκλέξουν νέο Προεδρείο και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις του Συλλόγου!

 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗΝ 3η ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΔΑΑ

 

Αγαπητοί Γονείς, Κηδεμόνες και Φίλοι του Συλλόγου ΔΑΔΑΑ,  

Σε επανάληψη της με αριθμ.πρωτ. 49/25-5-2018 πρόσκλησης για την ετήσια Γενική Εκλογο-απολογιστική Συνέλευση του ΔΑΔΑΑ η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη απαρτίας στις 20/6/2018 και σύμφωνα με το άρθρο 11 του νέου τροποποιημένου Καταστατικού του συλλόγου μας και την με αριθμ. 40/22-5-2018 απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο, σας προσκαλούμε εκ νέου στις
27 Ιουνίου 2018, ώρα 19:00 έως 21:00 στο γραφείο του συλλόγου (στον αύλειο χώρο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην οδό Χατζηκωνσταντή Ζωίδη δίπλα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, Κομοτηνή).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Λογοδοσία Προέδρου του ΔΣ για τα πεπραγμένα του 2017 έως τον Ιούνιο του 2018
 2. Οικονομικός απολογισμός του ταμία για το έτος 2017
 3. Έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής Εσόδων -Εξόδων για το έτος 2017
 4. Έγκριση του απολογισμού δράσης του ΔΣ για το έτος 2017
 5. Απόδοση ή απαλλαγή ευθυνών του ΔΣ για το έτος 2017
 6. Έκθεση – συζήτηση και έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2018 έως την επόμενη Γενική Συνέλευση τον Ιούνιο του 2019
 7. Προτάσεις – συζήτηση για τη μελλοντική δράση του Συλλόγου

 

            Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού η  Γ.Σ.  βρίσκεται  σε απαρτία  με  την  παρουσία  του  ½ πλέον του ενός  των  μελών.  Σε  περίπτωση  μη  απαρτίας    διενεργείται  νέα  Γ.Σ.  μετά  από  μία  εβδομάδα,  στον  ίδιο  τόπο  και  την  ίδια ώρα  και  βρίσκεται  σε  απαρτία  ανεξάρτητα  από  τον  αριθμό  των  παρόντων.

            Η παρουσία όλων κρίνεται απολύτως απαραίτητη για να διεξάγουμε ένα γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο επ΄ ωφελεία  των παιδιών μας και το μέλλον του συλλόγου.

 

 

            ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

            Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 18 του νέου τροποποιημένου Καταστατικού του συλλόγου για τον ορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και αντιπροσώπων για την ΠΟΜΕμεΑ ΑΜΘ, την  ΠΟΣΓΚΑμεΑ και την ΕΣΑμεΑ.

            Διευκρινίζουμε ότι:

 • τις εκλογές θα διεξάγει η 3μελή Εφορευτική Επιτροπή τα μέλη της οποίας δεν μπορούν να είναι τακτικά ή υποψήφια μέλη σε κάποιο άλλα από τα παραπάνω καταστατικά όργανα
 • η ψηφοφορία είναι μυστική και μπορούν να συμμετέχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή του 2017 (20€). Εφόσον το επιθυμείτε θα μπορείτε να πληρώσετε τη συνδρομή σας την ημέρα της Γ.Σ.
 • τα μέλη του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5), Πρόεδρος Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και μέλος και πρέπει να απαρτίζεται από πέντε γονείς ή τέσσερις γονείς και ένα μέλος – φίλος από τα ιδρυτικά μέλη. Θα οριστούν επίσης δύο αναπληρωματικά μέλη
 • τα μέλη της 3μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη στο ΔΣ
 • οι αντιπρόσωποι για την ΠΟΜΕμεΑ ΑΜΘ, την ΠΟΣΓΚΑμεΑ και την ΕΣΑμεΑ εκλέγονται με  βάση τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε ο καθένας και ορίζονται έως δύο εκπρόσωποι για κάθε καταστατικό όργανο, οι οποίοι δύναται να είναι υποψήφιοι και στο ΔΣ

     Η συμμετοχή σας στα καταστατικά όργανα και την εκλογική διαδικασία είναι πολύ σημαντική για το μέλλον του Συλλόγου και παρακαλούμε όσοι έχετε την διάθεση να προσφέρετε, να δηλώσετε με την παρουσία σας τη στήριξή σας.

 

 

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος                                                 Η Γραμματέας

Ευάγγελος Λαφτσής                                   Ευγενία Εξακοΐδου

Αρθρογράφος