Εγκύκλιοι αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2

3 Απριλίου 202015:14
1. SARS-COV-2 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Κανόνες Υγιεινής.pdf Μέγεθος: 299 KB
 
2. SARS-COV-2 Εντατικοποίση μέτρων υγιεινής Επιχειρήσεων.pdf Μέγεθος: 183 KB
 
3. SARS-COV-2 Μέτρα προστασίας σε πισίνες.pdf Μέγεθος: 322.1 KB
 
4. SARS-COV-2 μέτρα πρόληψης σε εκπαιδευτικές μονάδες.pdf Μέγεθος: 542.5 KB
 
5. SARS-COV-2 Μέτρα Προστασίας Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Υγείας.pdf Μέγεθος: 672.4 KB
 
6. SARS-COV-2 προστασία των ατόμων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου καθώς και των μαθητών.pdf Μέγεθος: 255.5 KB
 
7.SARS-COV-2 Μέτρα Προστασίας σε χώρους εργασίας.pdf Μέγεθος: 578.5 KB
 
8. SARS-COV-2 Αποφυγή ταξιδιών.pdf Μέγεθος: 771.1 KB
 
9.SARS-COV-2 Μέτρα προστασίας για γυμναστήρια.pdf Μέγεθος: 456.9 KB
 
10.SARS-COV-2 Μέτρα πρόληψης στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.pdf Μέγεθος: 191.5 KB
 
11.SARS-COV-2 αποφυγή επισκεπτηρίων σε Κέντρα Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας.pdf Μέγεθος: 763.7 KB
 
12.SARS-COV-2 εγκαταστάσεις εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης υγρών και διαχείρισης στερεών αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων.pdf Μέγεθος: 583.3 KB
 
13.SARS-COV-2 συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης.pdf Μέγεθος: 564.7 KB
 
14.SARS-COV-2 Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες.pdf Μέγεθος: 214.3 KB
 
15.SARS-COV-2 Ενταντικοποίηση των μέτρων Υγιεινής σε επιχειρήσεις Αρτοποιείων και σε επιχειρήσεις τροφίμων.pdf Μέγεθος: 283.6 KB
 
16.SARS-COV-2 Xρήση κλιματιστικών μονάδων στις Μονάδες Υγείας.pdf Μέγεθος: 648.9 KB
 
17.SARS-COV-2 Εφαρμογή μέτρων καθαρισμού και απολύμανσης σε πλωτά μέσα σε περίπτωση κρούσματος.pdf Μέγεθος: 629.3 KB
 
18.SARS-COV-2 Μέτρα κατά την υδροληψία μεταφορά και πώληση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με βυτία, δοχεία, πλοία.pdf Μέγεθος: 178 KB

Αρθρογράφος