Ευχαριστήρια επιστολή Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής προς τον υπουργό ψηφιακής πολιτικής

20 Σεπτεμβρίου 201806:42

Ευχαριστήρια επιστολή απέστειλε προς τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Επικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νίκο Παππά, ο μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων για την ικανοποίηση του αιτήματος της δωρεάν δορυφορικής πρόσβασης στα ελληνικά κανάλια των κατοίκων του Κιζαρίου.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι κάτοικοι του Κιζαρίου δεν είχαν πρόσβαση στη δορυφορική εκπομπή ελληνικών τηλεοπτικών καναλιών καθώς δεν συμπεριλαμβάνονταν στα 2.778 νοικοκυριά του νομού Ροδόπης στα οποία απευθύνεται το πρόγραμμα για δωρεάν δορυφορική τηλεόραση, που πρώτος εξήγγειλε τον Νοέμβριο 2016 από την Φιλύρα του Δήμου Αρριανών ο ίδιος ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Αναλυτικά η επιστολή:

Π ρ ὸ ς

Τὸν Ἐξοχώτατον

Ὑπουργὸν Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Ἐπικοινωνιῶν καὶ Ἐνημέρωσης

κ. Νίκο Παππά

Εἰς Ἀθήνας.

κ. Ὑπουργέ,

Ἐν συνεχείᾳ τῆς πρό δύο περίπου ἐτῶν ἐπιστολομιαίας παρεμβάσεως τοῦ ὑπογράφοντος πρός τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα, περί τῆς δωρεάν προσβάσεως στά ἑλληνικά δορυφορικά κανάλια τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου Κίζαρι τῆς ἡμετέρας Ἐπαρχίας καί τῆς ἐπιτευχθείσης τοιαύτης, διά τῆς παρούσης σπεύδω ὄπως ἐκφράσω τάς εὐγνωμόνους εὐχαριστίας τάς τε προσωπικάς καί τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας διά τήν εὐμενῆ ταύτην ἀντιμετώπισιν τοῦ ὅλου θέματος, δι’ ἧς διεφάνη διά μίαν εἰσέτι φοράν ἡ φιλοτιμία καί ἡ εἰλικρίνειά Σας ἔναντι τοῦ λαοῦ καί ἰδιαιτέρως τοῦ παροικοῦντος εἰς τήν ἐσχατιὰν τῆς Ἑλλάδος καί μάλιστα εἰς τήν εὐαίσθητον ταύτην περιοχήν.

Εὐχαριστοῦντες καί αὐθις καί ἐπικαλούμενοι πᾶσαν παρά Κυρίου εὐλογίαν πρός ἀπρόσκοπτον συνέχισιν τῆς προσφορᾶς Σας εἰς τό δύσκολον καί εὐθυνοφόρον ἔργον Σας, διατελοῦμεν˙

Μετ’ εὐχῶν καί τιμῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Αρθρογράφος