Διακοπή κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Ν. Σιδηροχωρίου-Παγουρίων-Ν. Αδριανής

22 Νοεμβρίου 201918:05

Με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Ροδόπης διεκόπη από την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της Επαρχιακής οδού Ν. Σιδηροχωρίου – Παγουρίων – Ν. Αδριανής Ροδόπης.

Στη σχετική ανακοίνωση διαβάζουμε:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

  1. Απαγορεύουμε προσωρινά, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης που επικρατεί στην περιοχή μας, την κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της Επαρχιακής οδού Ν. Σιδηροχωρίου – Παγουρίων – Ν. Αδριανής Ροδόπης, που αστυνομεύεται από το Τ.Τ. Κομοτηνής και αντιστρόφως, από την έκδοση της παρούσας Πέμπτη 21-11-2019 και ώρα 12:00 και για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι παραπάνω δυσμενείς καιρικές συνθήκες, διότι υπάρχει κίνδυνος εκτροπής και ατυχημάτων ή ακινητοποίησης τους στο μέσο της οδού.
  2. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μόνο μέσω παρακείμενων οδών των παραπάνω οικισμών.

Άρθρο 2ο

  1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης, ισχύουν από την έκδοσή της Πέμπτη 21-11-2019 και για όσο χρόνο επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες στο παραπάνω τμήμα του οδικού δικτύου του Νομού Ροδόπης, ενώ εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των σχετικών υπό του Κ.Ο.Κ. προβλεπόμενων πινακίδων ή από την έναρξη ρύθμισης των μέτρων από τροχονόμους, σταδιακά.
  2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 4530/2018.
  3. Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τ.Τ. Κομοτηνής που έχει κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμοδιότητα.
  4. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 16 και 104 του Ν. 2696/1999 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας* όπως τροποποιήθηκε ισχύει σήμερα. με το Ν. 4530/2018.

Αρθρογράφος