Διακοπές ρεύματος στην Κομοτηνή

30 Ιουνίου 202207:01

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) γνωστοποιεί στο κοινό του Νομού Ροδόπης, ότι προκειμένου να

εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες ανάπτυξης των δικτύων, θα γίνουν διακοπές

ηλεκτρικού ρεύματος όπως παρακάτω:


την Πέμπτη 30062022,


1. Από τις 08.00 έως 08.15 και 13.00 έως 13.15 στον οικισμό του Κοσμίου και

του Μεγ.Δουκάτου καθώς και στις δραστηριότητες που βρίσκονται

εκατέρωθεν της Ε.Ο από Κόσμιο έως το Μεγ.Δουκάτο.


2. Από τις 08.00 έως 13.15 από την έξοδο του Κοσμίου προς Αγ.Θεοδώρους έως

πριν τη σιδηροδρομική γραμμή.


Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση ίσως και πριν από την καθορισμένη

ώρα. Γι’ αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις μας πρέπει να θεωρούνται ότι

βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.


Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει, μετά την διακοπή να τους ελέγχουν αν

περιστρέφονται όπως πριν.


Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε συμμερίζεται την ταλαιπωρία του κοινού και ζητά την κατανόησή

του.

Αρθρογράφος