Αλλαγή ημερομηνίας λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Κομοτηνής

22 Μαρτίου 202308:49

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της επίσημης αργίας το Σάββατο 25 Μαρτίου 2023, μεταφέρεται η ημέρα λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Κομοτηνής στις 24 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή.

Αρθρογράφος