7Η ΜΕΡΑ Καβάλας: Ζητάει η αποκεντρωμένη την ποινή της αργίας για τον Μέτιο

10 Οκτωβρίου 201813:40

Σήμερα  δημοσιοποιήθηκε το έγγραφο που στάλθηκε από την «Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Διοίκησης τμήμα Διοικητικού Οικονομικού της Ροδόπης» προς τον πρόεδρο του πενταμελούς συμβουλίου του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010 βάση του οποίου ζητάει σύμφωνα με τα έγγραφα που επισυνάπτει εάν ο Χρίστος Μέτιος μετά την εξετάση των εγγράφων εάν έχει υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα και να του επιβάλει ή όχι την ποινή της αργίας.

(πηγή:7Η ΜΕΡΑ)

 

Αρθρογράφος