Χρ. Μέτιος: Η ΠΑΜ-Θ ως Επικεφαλής Εταίρος του «CO-EVOLVE» για τον θαλάσσιο τουρισμό

10 Ιανουαρίου 201722:25

Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης

Με  συγκεκριμένες δράσεις και στοχεύσεις  ξεκινάει η προσπάθεια της ΠΑΜ-Θ για την ανάγκη αναπροσαρμογής του μέχρι σήμερα επικρατούντος μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης.

Οι υπεύθυνοι για την τουριστική πολιτική της Περιφέρειας  έθεσαν για το 2017 ως στόχο την αναμόρφωση του προϊόντος και την κινητοποίηση, εξειδίκευση και απασχόληση της τοπικής κοινωνίας μέσα από μία στρατηγική που θα στηρίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας, της αειφορίας και της διατήρησης της αυθεντικότητας της περιοχής.

 Αυτός είναι και ο κύριος σκοπός της ανακήρυξης του «2017: Έτος Τουρισμού για την ΠΑΜΘ» από το Περιφερειακό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως του αείμνηστου Γ. Παυλίδη.

Όπως είναι γνωστό, με τις αρχές της βιωσιμότητας και της αειφορίας, συνδέονται και οι έννοιες της «Γαλάζιας Οικονομίας» και της «Γαλάζιας Ανάπτυξης»:

  • Η  «Γαλάζια  οικονομία» αντιπροσωπεύει 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σχεδόν 500 δισ. ετησίως με  δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης σε ορισμένους τομείς.
  • Η «Γαλάζια Ανάπτυξη» είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα. Σε αυτή τη στρατηγική εντάσσεται και ο θαλάσσιος /παράκτιος τουρισμός που απασχολεί περίπου 3,2 εκατομμύρια άτομα και παράγει ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 183 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τρίτο της θαλάσσιας οικονομίας  ενώ η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και της απασχόλησης   αναμένεται να αυξηθεί κατά 2-3% μέχρι το 2020.. Το 51% των διαθέσιμων ξενοδοχειακών κλινών σε όλη την Ευρώπη βρίσκεται σε παράκτιες περιοχές. Το 2012, μόνον ο κλάδος της κρουαζιέρας αντιπροσώπευε 330.000 θέσεις εργασίας και κύκλο εργασιών 15,5 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Την στρατηγική διάσταση του όλου εγχειρήματος αναδεικνύει ο Περιφερειάρχης κ. Χρήστος Μέτιος , ο οποίος και επισημαίνει ότι  «η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επιθυμεί να αναλύσει τα προβλήματα και τις ευκαιρίες των παράκτιων και θαλασσίων πιλοτικών περιοχών της, προτείνοντας λύσεις για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη της περιοχής της» αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και την διάσταση της «διπλωματίας των Περιφερειών» καθώς  «απαιτείται  η στενή συνεργασία και η εδραίωση μιας σταθερής επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων  ενώ  από την συνεργασία αυτή θα προκύψουν κοινά σχέδια καινοτόμων δράσεων – επιμελημένα και συμμορφωμένα σε ευρωπαϊκό, δια-μεσογειακό και επιστημονικό επίπεδο εμπλουτίζοντας και τον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειάς μας»

Σε αυτό το πλαίσιο η ΠΑΜΘ  είναι Επικεφαλής Εταίρος του διακρατικού έργου με τίτλο «Promoting the co-evolution of human activities and natural systems for the development of  sustainable coastal and maritime tourism/ Προώθηση της συν-εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών συστημάτων για την ανάπτυξη βιώσιμου παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού και ακρωνύμιο «CO-EVOLVE» του προγράμματος INTERREG MED της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.» κατέληξε ο κ. Χρήστος Μέτιος.

Το πρόγραμμα Interreg MED είναι ένα από τα εργαλεία για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε. Με αυτήν την πολιτική η Ε.Ε. επιδιώκει την αρμονική ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και την τόνωση της ανάπτυξης στις περιφέρειες της Ε.Ε. και στις συμμετέχουσες χώρες.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος MED για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής της Μεσογείου χρησιμοποιώντας καινοτόμες ιδέες και πρακτικές, προάγοντας την ορθολογική χρήση των πόρων της επιλέξιμης περιοχής και στηρίζοντας την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω ολοκληρωμένης εδαφικής συνεργασίας. Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, το πρόγραμμα MED καλύπτει 57 περιφέρειες από 10 διαφορετικά κράτη-μέλη της Ε.Ε. και 3 υπό ένταξη χώρες.

Αρθρογράφος