Η «ΠΟΛΗτική ΑΝΑΤΡΟΠΗ» για το γήπεδο ποδοσφαίρου Γρατινής

23 Μάϊου 201709:06

Αίτηση προς την Πρόεδρο του ΔΣ κατέθεσε η κ. Ελένη Λαφτσή εκ μέρους της δημοτικής παράταξης ΠΟΛΗτική ΑΝΑΤΡΟΠΗ για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος που αφορά <<τη σύνταξη μελέτης για την επισκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου της Γρατινής>>.

  Στην Γρατινή,οικισμό του Δήμου Κομοτηνής,  υφίσταται γήπεδο ποδοσφαίρου,το οποίο αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα,με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει την τοπική ομάδα τόσο κατά την προπόνησή της όσο και κατά την διενέργεια ποδοσφαιρικών αγώνων.

Για την αποτελεσματική λειτουργία του εν λόγω γηπέδου,απαιτούνται εργασίες επιχωμάτωσης,τοποθέτησης χλοοτάπητα ποδοσφαίρου, με ταυτόχρονη εγκατάσταση συστήματος αυτόματου ποτίσματος,καθώς και συμπλήρωση-επισκευή  του φωτισμού.

  Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Γ.Γραμματέα του Υπουργείου Αθλητισμού στην περιοχή μας, πραγματοποιήσαμε  συνάντηση μαζί του,κατά την οποία του  υποβάλαμε το αίτημα για την χρηματοδότηση του εν λόγω έργου.Με τη σειρά του ο Γ. Γραμματέας το έκανε αποδεκτό, με την προϋπόθεση της σύνταξης και αποστολής  μελέτης από το Δήμο,τεχνικών δελτίων,τευχών δημοπράτησης,καθώς και αναλυτικό προϋπολογισμό των απαιτουμένων εργασιών,ώστε στη συνέχεια να καταστεί εφικτή η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Υπουργείο Αθλητισμού και  τον Δήμο Κομοτηνής.

Επειδή η μελέτη πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους ώστε να  προλάβουμε την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Γ.Γραμματείας του Υπουργείου τον Αύγουστο,αναλάβαμε την πρωτοβουλία να το εισάγουμε προς συζήτηση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Ως εκ τούτου,επειδή θεωρούμε ότι ηεπισκευή  του εν λόγω γηπέδου θα βοηθήσει στην αναβάθμιση  του αθλητισμού στην περιοχή και θα γίνει πόλος έλξης νέων ανθρώπων,αιτούμαστε  τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας διάταξης στη συνεδρίαση της 22-05-2017.

Αρθρογράφος