Άμεσα μέτρα προστασίας των πυροσβεστών ζητά με επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς

15 Αυγούστου 201716:38

Να αναγνωριστεί το επάγγελμα του πυροσβέστη ως βαρύ, επικίνδυνο και ανθυγιεινό και την άμεση λήψη μέτρων προστασίας για τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος ζητά η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών με επιστολή της προς την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη και προς τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος.

Για το νεκρό πυροσβέστη της φετινής αντιπυρικής περιόδου και για τους 35 νεκρούς πυροσβέστες από το 1998 αναφέρει πως είναι «συνέπεια της εντατικοποίησης» και «χωρίς τα απαραίτητα μέσα». Επιπλέον αναφέρει τις σοβαρές παθήσεις, τις μόνιμες αναπηρίες και τους αιφνίδιους θανάτους υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και «επί δεκαετίες συνεχόμενη και καθ΄ υπέρβαση μάλιστα του τακτικού χρόνου εργασία» .

Στην επιστολή η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σημειώνει πως «διαπιστώσαμε ότι αντί για την αναγνώσιμη του βαρύ επικίνδυνου και ανθυγιεινού και τη λήψη μέτρων προστασίας να εφαρμόζεται το ακριβώς αντίθετο» αναδεικνύοντας τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Κύριε Υπουργέ, με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό κατάρρευσης του στεγάστρου στο Λιμένα της Πάτρας, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός ανθρώπου και την πιθανή επιβάρυνση της υγείας όλων των εμπλεκομένων και δη των πυροσβεστικών δυνάμεων, από τη διάχυση στην ατμόσφαιρα σωματιδίων αμιάντου, γεγονός για το οποίο ζητάμε να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι προληπτικοί ιατρικοί έλεγχοι, παράλληλα όμως και λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τα αλλεπάλληλα κρούσματα ατυχημάτων που συντελούνται με την έναρξη και της φετινής αντιπυρικής περιόδου κατά τη διάρκεια επέμβασης σε δασικά συμβάντα, με το ένα εξ αυτών να είναι θανατηφόρο. Ατυχήματα τα οποία εκδηλώνονται συνέπεια της εντατικοποίησης που έχει επιφέρει η μεγάλη έλλειψη προσωπικού και που επιδεινώθηκε εξ αιτίας της στελέχωσης των 13 ΠΥ των αεροδρομίων της FRAPORΤ και των 11 ΠΚ των ιδιωτικών οδικών αξόνων. Της παντελούς απουσίας προληπτικών παρεμβάσεων (δασικοί δρόμοι, αντιπυρικές ζώνες) στα δασικά οικοσυστήματα, γεγονός το οποίο δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών. Της μη αξιοποίησης του ειδικού επιστημονικού προσωπικού (Δασολόγοι, Δασοπόνοι) του ΠΣ και της Δασικής Υπηρεσίας, στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές, συνέπεια της έντονης στρατιωτικοποίησης, που ενώ καθιερώθηκε επί επταετίας στο ΠΣ διατηρείται μέχρι των ημερών σας στο ακέραιο. Της έλλειψης σύγχρονων μέσων ατομικής προστασίας και σύγχρονου και αξιόπιστου μηχανολογικού εξοπλισμού.

 • Των τριάντα πέντε (35) θανατηφόρων ατυχημάτων (19 μονίμων, 3 ΠΠΥ 12 εποχικών και 1 εθελοντή) που έχουν συντελεστεί κυρίως από το 1998 που έγινε η μεταφορά της δασοπυρόσβεσης στο ΠΣ, συνέπεια των έντονων ρυθμών εντατικοποίησης που επιβλήθηκε στο υπάρχον προσωπικό, για να ανταπεξέλθει σε υπερδιπλάσιο όγκο αρμοδιοτήτων και καθηκόντων χωρίς όμως τα απαραίτητα μέσα.

 • Τα φαινόμενα εκδήλωσης στους υπαλλήλους του ΠΣ, σοβαρότατων παθήσεων όπως καρδιοπάθειες, κακοήθειες, διαφόρων μορφών ηπατίτιδες, μυοσκελετικές κακώσεις και μία σειρά άλλων ασθενειών, συνέπεια της χρόνιας επαφής με μολυσματικούς παράγοντες και της μόνιμης ύπαρξης επαγγελματικού άγχους.

 • Τις μόνιμες αναπηρίες που παρουσιάζονται είτε λόγω σοβαρότατων τραυματισμών, είτε ως απόρροια της χρήσης πεπαλαιωμένων και επικίνδυνων υλικών πχ αναπνευστικές συσκευές κ.λ.π.

 • Τους αιφνίδιους θανάτους που καταγράφονται σε εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφους, από διάφορες αιτίες, συνέπεια της μακροχρόνιας επιβάρυνσης της υγείας τους από τη συνεχόμενη έκθεση τους σε βλαπτικούς παράγοντες, δίχως την ύπαρξη καθορισμένων μέτρων προφύλαξης και προληπτικών ιατρικών ελέγχων και την απουσία νομοθετικού πλαισίου και εφαρμογής της σχετικής εργατικής νομοθεσίας.

 • Την επί δεκαετίες συνεχόμενη και καθ΄ υπέρβαση μάλιστα του τακτικού χρόνου εργασία των πυροσβεστών, σε ποικίλα επιβαρυντικά για την υγεία περιβάλλοντα, λόγω ύπαρξης έντονων καπνών, αιωρούμενων σωματιδίων, υπολειμμάτων καύσης, διοξινών σε πυρκαγιές χωματερών, χημικών παραγώγων από αστικά και βιομηχανικά συμβάντα και δίχως τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας.

 • Τη συνεχόμενη εμπλοκή σε τροχαία ατυχήματα και διασώσεις ποικίλων περιπτώσεων, υπό αντίξοες συνθήκες με έντονη σωματική καταπόνηση και ψυχική επιβάρυνση.

 • Την έντονη σωματική προσπάθεια που καταβάλουν οι πυροσβέστες χωρίς καθορισμένο χρόνο (που προβλέπει για όλους τους εργαζόμενους η σχετική εργατική νομοθεσία), σε αγροτοδασικά συμβάντα, με ταυτόχρονη έκθεση στις υψηλές θερμοκρασίες των καιόμενων υλικών και των υψηλών θερμοκρασιών του περιβάλλοντος (βλ συνθήκες καύσωνα) .

 • Τη μόνιμη παραμονή σε ακατάλληλες από κάθε άποψη υγιεινής και ασφάλειας εγκαταστάσεις πολλών πυροσβεστικών υπηρεσιών και κυρίως των ΠΚ που δημιουργήθηκαν όπως-όπως μετά το 1998.

 • Τη μόνιμη έκθεση σε μολυσματικούς παράγοντες που συσσωρεύονται εντός των εγκαταστάσεων των ΠΥ και των ΠΚ εξ αιτίας της αποσπασματικής ή και της παντελούς έλλειψης καθαριότητας ως αποτέλεσμα των περικοπών για τη σωτηρία της «χώρας»!!!

Έχοντας όμως παράλληλα υπόψη μας ότι:

 • Παρά τη χρόνια ύπαρξη όλων αυτών των επικίνδυνων και βλαπτικών παραγόντων που εκτίθενται σε καθημερινή βάση οι πυροσβέστες και τα δεκάδες θανατηφόρα ατυχήματα που έχουν γίνει συνέπεια αυτών.

 • Τις διαχρονικές υποσχέσεις όλων των κυβερνήσεων για την αναγνώριση του επαγγέλματος ως βαρύ επικινδύνου και ανθυγιεινού και την έκδοση του ΠΔ για την υγιεινή και ασφάλεια.

 • Τα λόγια συμπάθειας και περί ηρωισμού που εκφράστηκαν πάνω από τα 35 φέρετρα των νεκρών συναδέλφων μας, όλα αυτά τα 19 χρόνια που οι πυροσβέστες «έβαζαν πλάτη» για να «ορθοποδήσει η χώρα», μέσα από τη στρατηγική αποσάθρωσης των δομών πυροπροστασίας που ακολουθείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις.

Διαπιστώσαμε ότι αντί για την αναγνώσιμη του βαρύ επικίνδυνου και ανθυγιεινού και τη λήψη μέτρων προστασίας να εφαρμόζεται το ακριβώς αντίθετο για το λόγο ότι:

 • Αύξησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ τα ηλικιακά όρια των πυροσβεστών στα 60 χρόνια και στα 40 τα έτη υπηρεσίας.

 • Αρνήθηκαν να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Νόμου 1568/85 που επεκτάθηκε από το 2003 και για τα Σώματα Ασφάλειας,όσον αφορά τις προσλήψεις γιατρών εργασίας, τεχνικών ασφαλείας και άλλων παραμέτρων επικαλούμενοι δημοσιονομικό κόστος.

 • Απέσυραν το 2008 ακόμη και αυτό το κουτσουρεμένο σχέδιο ΠΔ που τόλμησαν να εκπονήσουν μετά από 5 χρόνια επέκτασης των σχετικών διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια και αφορούσε την προστασία 12.500 πυροσβεστών μονίμων και συμβασιούχων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων!!!

 • Επέβαλαν από το 2009 μείωση 120.000.000 ευρώ περίπου στις πιστώσεις για το ΠΣ. Μείωση την οποία τηρεί ευλαβικά και η δική σας κυβέρνηση ακόμη και για πιστώσεις που αφορούν τα μέσα ατομικής προστασίας, εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λ.π.

 • Κατάργησαν από το 2011 εκατοντάδες θέσεις μονίμων καθαριστριών του ΠΣ και τις αντικατέστησαν με εργολαβικά συνεργεία, όταν και όποτε εγκρίνονται οι σχετικές δαπάνες, γεγονός όμως που υποχρεώνει μέχρι και επί των ημερών σας τους «Ήρωες» πυροσβέστες να ασκούν και αυτά τα καθήκοντα σε αρκετές περιπτώσεις σε μόνιμη βάση.

 • Υποβάθμισαν το 2014 τη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας που υπήρχε στο ΑΠΣ σε τμήμα υγείας και ασφάλειας. Χωρίς φυσικά ουδέποτε να έχει γίνει καμία ουσιαστική καταγραφή των επαγγελματικών κινδύνων και ασθενειών και να έχει εισηγηθεί αντίστοιχα μέτρα.

 • Μεταφέρατε το 2016 τα εννέα εξοπλισμένα (9) ασθενοφόρα του ΠΣ στο ΕΚΑΒ, στερώντας την παροχή ιατρικής περίθαλψης στον πρώτο χρόνο των ατυχημάτων που εκδηλώνονται στα μεγάλα συμβάντα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της επικίνδυνης έλλειψης τους για την υγεία και τη ζωή των πυροσβεστών, τα ατυχήματα στο Ζευγολατιό Κορινθίας και στη Μάνη της Λακωνίας.

Κύριε Υπουργέ, με όλα τα προαναφερόμενα να αποτελούν αιτήματα προς πλήρη αποκατάσταση, διεκδικούμε εδώ και τώρα τη μόνη αναγνώριση που μπορούμε να δεχτούμε ως ειλικρινή ενέργεια της κυβέρνησης σας και δεν είναι άλλη από την άμεση:

 • Αναγνώριση του επαγγέλματος ως Βαρύ, Επικίνδυνο & Ανθυγιεινό.

 • Την πλήρη εφαρμογή των μέτρων προστασίας που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις και τη θέσπιση του ΠΔ για την υγιεινή & ασφάλεια στο επιχειρησιακό σκέλος».

Αρθρογράφος